Uppdatering kring Covid-19 - Chalmers Ventures

Uppdatering kring Covid-19

Senast uppdaterad 2020-03-25

Rädda och framtidssäkra svenska innovationer – fyra åtgärds­paket riktade till innovationsföretag

Föreningarna för de lärosätesanknutna holdingbolagen, FUHS, och svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks, SISP, vill härmed presentera förslag till fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag omfattande ca 4 miljarder kronor under en övergripande period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år.

En gemensam kraftansamling mot Covid-19

I ljuset av den senaste tidens snabbt tilltagande utveckling av COVID-19 (Corona), vill vi på Chalmers Ventures hjälpa till att sprida nödvändig information och redogöra för vad vi har tagit till för åtgärder för att minska ytterligare spridning.

Vi ställer inte in, vi ställer om!

Vi planerar just nu dagligen för att kunna hålla en så hög effektivitet som möjligt, samtidigt som vi noggrant följer lokala myndigheters och Chalmers egna riktlinjer. Även om vi under denna period i första hand bedriver arbetet off site, minskar vi inte takten. Kommunikation, möten, avtalssignering, etc - sker med hjälp av digitala verktyg. Vår förhoppning är att verksamheten skall fortgå i normal takt och att detta blir ett tillfälle för oss att driva en digital omställning och hitta nya sätt att bedriva verksamheten på.

Vilka förändringar har vi gjort

Startup Camp. Den andra workshopsessionen kommer hanteras digitalt. Information är på väg ut till respektive deltagande team.

Intern kommunikation med portfölj. Portföljbolagen får löpande uppdateringar via en #covid-tråd på Slack samt genom personlig kontakt med respektive bolagsansvarig.

Partner till Corona Cup. Utöver ovanstående interna åtgärder har vi valt att bli officiell partner till Venture Cup's Covid-satsning 'Corona Cup'. Läs mer på www.venturecup.se.

I mörkret finns alltid ljuset

Även om det är svårt att se bortom de tragiska aspekterna av Covid-19 just nu, går det kanske att ana ett ljus i tunneln. Igår rapporterade Kina första gången sedan virusets utbrott i slutet på 2019, inga nya inhemska fall och stora internationella krafter läggs utveckling av både testutrustning, behandlingsmetoder och vaccin. För det enskilda företaget innebär utbrottet som bekant många organisatoriska och driftrelaterade utmaningar. Men utmaningar och kriser kan också stimulera utveckling och generera nya lösningar på problem. Förhoppningsvis kan vi komma ur krisen starkare tillsammans!

Håll dig uppdaterad!

Vi rekommenderar alla att hålla sig kontinuerligt uppdaterade om det fortsatta utvecklingen kring utbrottet. Flera myndigheter och organisationer uppdaterar kontinuerligt sina webbplatser med den senaste informationen om coronaviruset. Hit kan du vända dig för bland annat riskbedömning och reserekommendationer:


Ta hand om er
Chalmers Ventures