Envue öppnar dörren till livets molekyler

Att förstå nanovärldens pyttesmå biomolekyler är avgörande för att utveckla nya läkemedel och vaccin, men att studera dem är svårt, krångligt och tar tid. Envue Technologies har skapat ett nytt verktyg som förenklar forskarnas jobb och kan spela en nyckelroll för framtidens upptäckter inom Life Science.

Få trodde på idén – till att börja med. Upptäckten från Christoph Langhammers forskargrupp inom kemisk fysik på Chalmers handlade om ett helt nytt sätt att studera biomolekyler, men det verkade svårt att få till rent praktiskt. Det hindrade inte forskarna, som fortsatte att utveckla teknologin och lyckades skapa ett nytt, banbrytande verktyg inom nanoteknik. Idag förvaltas det av Envue Technologies, ett av Chalmers Ventures startupbolag, som jobbar hårt för att verktyget ska underlätta forskningen inom Life Science.

– Att enklare kunna studera och förstå biomolekyler skapar så otroligt många möjligheter. Vi ser att verktyget kan hjälpa forskare och läkemedelsbolag att accelerera sin forskning, och öppna dörrar som tidigare har varit stängda. Det kan leda till ett säkrare och snabbare sätt att utveckla nya läkemedel och vaccin, säger Ellen Andréasson, vd och medgrundare.

Förenklar steget in i nanovärlden
Biomolekyler, som proteiner, har stor betydelse för forskares möjligheter att förstå sjukdomar och hitta behandlingar. Men att studera dessa ultrasmå nanopartiklar är långt ifrån enkelt, och kräver ofta att olika ämnen måste tillsättas i analysprocessen. Det är kostsamt, komplicerat och kan dessutom leda till vilseledande eller felaktiga resultat.

Med Envue Technologies verktyg kan forskare enklare kliva in i nanovärlden och studera biomolekylerna snabbare, säkrare och effektivare. Lösningen är en kombination av hårdvara och mjukvara, där ett specialutformat mikroskop, så kallade nanofluidiska chips och en AI-baserad analysmetod öppnar nya möjligheter.

– Den här metoden är ny i världen, och innebär att vi använder nanofluidiska chips med små kanaler som molekylerna kan flöda omkring fritt i. Det gör att partiklarna blir synliga och lättare att studera i mikroskop, utan att de behöver märkas med något ämne. För dataanalysen har vi tagit fram en algoritm som snabbar på analysprocessen och gör det möjligt att få ut data med högre kvalitet. Dessutom blir det lättare att se egenskaper och beteenden hos partiklarna, som storlek, vikt och hur de rör sig, säger David Albinsson, medgrundare till Envue Technologies.

Startup stories, Chalmers Ventures, Göteborg.

Kan utveckla läkemedel snabbare
Grundarna ser många vinster med den nya metoden, och förhoppningen är att skapa helt nya förutsättningar för arbetet inom Life Science.

– Eftersom det går att se vad som fungerar och inte i ett tidigt skede blir processen för att utveckla läkemedel väldigt mycket mer effektiv. Forskarna slipper helt enkelt gissa, och behöver inte testa tio idéer utan kan gå vidare med de som tidigt visar potential. Kvalitetskontrollen ökar också, eftersom man snabbt kan upptäcka det som går fel, säger David Albinsson.

En ”game changer” i branschen
Envue Technologies skapades när forskarna bakom upptäckten kopplades ihop med en grupp studenter på Chalmers entreprenörskola. Nyligen publicerade den högt rankade vetenskapliga tidskriften Nature Methods en artikel om forskningen bakom Envue, och under våren 2022 vann bolaget pris för årets ”game changer” i Venture Cups regionfinal.

Nästa steg för Envue Technologies är att arbeta med produktutveckling av verktyget så att det ska fungera på marknaden.

– Vi vill göra verktyget så användarvänligt att läkemedelsbolag kan använda det, utan att behöva ha forskare som är experter inom området. Nästa stora milstolpe är att sälja våra första prototyper och få ut dessa hos kunder. Det ger oss möjlighet att starta pilotprojekt där vi får direkt feedback från användare. Om tre år vill vi ha utvecklat en första prototyp av vår högprestandaprodukt, en komplett-allt-i-en-box, med hårdvara och mjukvara för en mer automatiserad analys, säger Ellen Andréasson.

Vill göra skillnad
För grundarna av det tech-tunga företaget, som tidigare inte hade någon större erfarenhet av entreprenörskap, har det varit avgörande att få stöd av Chalmers entreprenöriella ekosystem. Lärdomarna av att gå från forskning till företagande är många.

– Vi har fått många nya perspektiv och förståelse för vad som krävs i olika steg. Jag har insett att mycket handlar om en inställning, ett mindset. Det gäller att visa potentialen, vart man är på väg och framför allt att ha rätt team för att komma dit. Majoriteten av de investerare jag har mött säger öppet att de snarare investerar i teamet än i produkten i denna sorts tidiga tech-tunga startups, säger Ellen Andréasson.

– Samtidigt är det inte så lätt att planera för fem år framåt när du inte vet om du har finansiering om ett år. Det gäller att ständigt kunna prioritera och tänka om. Men man lär sig hela tiden. Och det bästa är känslan av att faktiskt kunna göra någon form av skillnad, säger David Albinsson.

Text: Ulrika Ernström

Startup stories, Chalmers Ventures, Göteborg.

FAKTA: Om Envue

Envue Technologies är baserat på forskning från Chalmers, institutionen för fysik, Christoph Langhammers forskargrupp inom kemisk fysik

I företaget

Ellen Andréasson, CEO och medgrundare
David Albinsson, CTO och medgrundare, postdoc vid Chalmers
Christoph Langhammer, ordförande och medgrundare, professor vid institutionen för fysik, Chalmers
Joachim Fritzsche, styrelseledamot och medgrundare, senior forskare vid institutionen för fysik, Chalmers
Barbora Spacková, styrelsesuppleant och medgrundare, forskare vid Czech Academy of Sciences