Elypta upptäcker njurcancer med urinprov: “Det är en ynnest och ett stort ansvar” - Chalmers Ventures
Elypta Startup Stories Chalmers Ventures

Elypta upptäcker njurcancer med urinprov: “Det är en ynnest och ett stort ansvar”


Låt oss snacka om glykosaminoglykaner. Och om urinprov. Och om hur de två ihop kan upptäcka återkommande njurcancer i ett tidigt skede. Möt Karl Bergman, vd på Elypta.

 

Berätta, vad är det ni gör?

– Vi utvecklar en ny typ av urinprov för att upptäcka om cancern har kommit tillbaka hos patienter som har behandlats för njurcancer. 1 av 5 patienter drabbas av återkommande cancer inom 5 år, och då vill vi såklart upptäcka den så tidigt som möjligt för att kunna agera på nytt. Vi vill fånga cancern på uppstuds, och bidra till att minska dödligheten i den här cancerformen.

 

Hur kommer det sig att ni fokuserar på njurcancer?

– Vi fokuserar där främst för att det idag inte finns några blod- eller urintester för att upptäcka den cancerformen. Det som används för uppföljning idag är datortomografi, en röntgenundersökning där kroppen utsätts för strålning, och som du därför bara kan och bör göra 1-2 gånger per år. Många som har genomgått cancer lever resten av livet med oro för att den ska komma tillbaka, och då kan vår teknik göra att du har en större chans att göra något åt den i tid, om den återkommer. Vi tittar hela tiden på var vi kan göra mest nytta och störst skillnad. Vi har tittat på drygt tio andra cancerformer, där vi är i en mycket tidigare fas jämfört med hur långt vi kommit med att kunna påvisa njurcancer.

Elypta Startup Stories Chalmers Ventures

Var står ni nu? 

– Vi är fortfarande ett utvecklingsbolag, och har mycket kvar att bevisa. Vi har funnits sedan 2017, och har redan fått stor uppmärksamhet, fått in flera stora investeringar, och dessutom har resultaten gått vår väg under de här första åren. Just nu har vi startat en stor studie, som innefattar 280 patienter i 6 länder (USA plus fem länder i Europa) som har opererats för njurcancer och nu gör täta uppföljningsbesök för att lämna urinprov och blodprov. Den här studien är jätteviktig för oss, eftersom resultatet blir underlag för ett marknadsgodkännande. Det är den största studien som har gjorts inom njurcancer, och den tar tid.

 

Ja, när räknar du med att ni är i mål?

– Vi kommer att få den första datan från studien under 2021, och sedan på nytt under 2022. Då kommer det vara klargjort om vår teknik kan användas till att upptäcka återkommande njurcancer. Den pågående pandemin gör förstås tidsplanen osäker. Jag är väldigt hoppfull att det här kommer att gå bra men kliniska studier görs av en anledning. Det är en ynnest att få göra något med målet att sänka dödligheten av cancer, och det innebär också ett stort ansvar; vi har pressen på oss att göra det mesta av den här tekniken.

Elypta Startup Stories Chalmers Ventures

Vad ärgrejen” med er teknik? 

– Att den är baserad i metabolismen, alltså i ämnesomsättningen, och inte t.ex. genetiken, vilket är mycket vanligare. Vi är, och kommer att vara tror vi, först ut på marknaden med ett urinprov som mäter hur metabola processer i kroppen förändras när du får cancer. Vi har utvecklat ett reagens-kit för mätning av en typ av ämnen som kallas glykosaminoglykaner. Algoritmer i vår mjukvara sammanväger mätvärdena till ett enda värde, en ”glykosaminglykanscore”. Om detta värde är över en viss nivå indikerar det att patienten har cancer. Annars är det som bekant svårt att upptäcka cancer. Dina nervceller i hjärnan får inte en direkt signal när en tumör börjar att växa inne i din kropp, du känner inte det. Däremot tror vi att glykosaminoglykanerna förändras redan i ett tidigt skede.

 

Hur började allt detta, som blivit Elypta?
– Det började med att Francesco Gatto gjorde sin doktorsavhandling i Jens Nielsens Chalmers-labb, som har fokus på metabolism och systembiologi. Han letade brett och förutsättningslöst: “Finns det ämnen som sticker ut, som förändras i cancerpatienter?” Och det fanns det. Tillsammans med akademiker i andra länder hittade Francesco Gatto sätt att mäta dessa ämnen, och det blev embryot till det test som vi har idag. När man insåg att den här upptäckten var kommersialiserbar och patenterbar, då bildades det ett projekt på Chalmers Ventures, och Gatto började leta efter kompanjoner med andra kompetenser för att starta ett bolag. Genom Chalmers Ventures program Tech Transfer, som hjälper forskare att utveckla sin forskning kommersiellt, sammanfördes Gatto och hans forskarteam med Jamal El-Mosleh och mig, och vi bildade Elypta 2017.

 

Hur stort är bolaget idag?

– Idag är vi 7 heltidsanställda. Alla har specialistroller inom forskning, mjukvara, affärsutveckling/finansiering och att projektleda den stora studien som pågår de närmaste åren.

Elypta Startup Stories Chalmers Ventures

Och om 5 år, vad är Elypta då?

– Om 5 år har vi lanserat den här produkten inom njurcancer, och sjukhus i USA och Europa har börjat använda den för att testa patienter. Vi kommer också ha inlett en eller flera nya studier, för nya applikationer och nya sjukdomar. Om 5 år tror jag att vi är ett betydligt större bolag som finns i både USA och stora delar av Europa. På sikt vill vi bli ett mjukvaru-företag som via molnet kan leverera testresultat rakt in i patientens journal. Vi har redan outsourcat produktionen av reagens-kit, och kommer göra detsamma med distributionen av dessa till laboratorier ute i världen. Andra företag kommer att göra själva mätningarna, medan vårt viktigaste uppdrag är att se till att mjukvaran funkar som en klocka och ständigt förbättras. Vi blir ett diagnostik-mjukvaruföretag, kort sagt.

 

Och sista frågan: hur kommer det sig att ni fokuserar på återkommande cancer, och inte på första upptäckten?

– Det där är en vanlig fråga som vi får. Det har både kommersiella och realistiska skäl. För att göra en stor studie behöver du en testgrupp. Om vi skulle testa tekniken på en grupp som är friska, då skulle vi behöva ta in väldigt många människor för att hitta de få som har cancer, men inte känner till det. Det skulle blivit dyrt att göra en sådan studie. Istället har vi valt att testa patienter som vi vet har haft njurcancer. I den gruppen vet vi att 20 procent tyvärr kommer att få cancern tillbaka. Det gör det hanterbart för oss, vi vet att vi hittar dem, och dessa patienter är också de som har det största behovet av ett sådant här test. Vårt mål, det hade ju varit drömmen, är såklart att kunna bidra till att fler kan göra ett sådant här test redan i ett tidigare skede. Dit vill vi nå.

Text: Mattias Åkerberg, Please Copy Me

Foto: Paul Wennerholm