Digital Grammars river språkmuren mellan patienter och vårdpersonal - Chalmers Ventures
Startup stories Chalmers_Ventures-Digital_Grammars-0656

Digital Grammars river språkmuren mellan patienter och vårdpersonal

Tänk dig att du akut hamnar på sjukhus, och träffar en barnmorska eller förlossningsläkare. Ni pratar inte samma språk. Du förstår inte svenska och inte engelska. Ändå måste det bli rätt. Hur kan språket bli en brygga, och inte en mur? Aarne Ranta och hans team på Digital Grammars har tagit sin an det uppdraget. Snart kommer världen att få ta del av deras app.

 

Berättelsen om Digital Grammars tog sin början redan för över 20 år sedan. Aarne Ranta arbetade på Xerox, där han drev ett forskningsprojekt för att automatisera översättning.
– Vi utforskade så kallat kontrollerat språk, berättar Aarne. Det innebär att kvaliteten är garanterad, och språket är precist anpassat för professionella yrkesgrupper. I vårt arbete nu har vi valt att satsa på hälsovården; där är det avgörande att kommunikationen mellan patienten och vårdaren fungerar utan minsta missförstånd.

Bygger långsamt

Aarne flyttade till Göteborg 1999, och blev så småningom professor i datavetenskap på Göteborgs universitet och Chalmers. Han drev forskningsprojekt, och hade fler doktorander. Inom EU-projektet Multilingual Online Translation (MULTO) började projektet om automatiserad översättning att bli moget, och EU-kommissionen rekommenderade teamet att försöka kommersialisera projektets resultat. Det skedde inte omedelbart.
– Lite långsamt startade vi ett bolag 2014, berättar Aarne. Vi testade tekniken i konsultuppdrag för aktörer inom Västra Götalands-regionen, och dessutom för företag i Norge, USA och England. Vi blev en del av Chalmers Ventures, och tog under 2018 steget från konsultbolag till venture-bolag. Vi bygger bolaget systematiskt, men inte så snabbt. Idag sysselsätter vi sex personer, och har ett tiotal konsulter.

Aldrig någon gissningslek

Det är delvis av personliga skäl som Digital Grammars kom att satsa främst med hälso- och sjukvård. Aarne förklarar:
– Min fru är förlossningsläkare, och påtalar ofta att de skulle behöva en sådan här tjänst. Hennes kollegor bekräftar det; det finns ett ständigt behov av korrekt översättning. Dels är priserna höga för att anlita en tolk, och dels uppstår det ofta problem med integriteten för patienten; till exempel kan många uppleva det som kränkande att ha en man som tolk vid sin förlossning. Men framför allt behöver det som sägs bli rätt, och inte någon gissningslek. Det största problemet är ofta att hitta en kompetent tolk när det behövs, och i många situationer tvingas man klara sig utan.

Ett ramverk att bygga på

Genom att kombinera logik och så kallad kompilatorteknik kan Digital Grammars göra översättningen 100 procent korrekt. I bagaget har Aarne sin doktorsavhandling om språklig logik. Kompilatorteknik å sin sida är den teknik som används i datorer för att översätta programspråk till maskinspråk.
– Det blir en smula tekniskt här, varnar Aarne, men vi anpassar kompilatorteknik till naturligt språk som har en formell syntax (hur man sätter samman ord) och semantik (vad orden betyder). Sedan översätter vi med det, och får ett system som kallas för Grammatical Framework, där vi snabbt kan bygga upp nya språk och lägga till nya begrepp för olika yrkesområden.

Korrekt och klockrent

Men varför uppfinna ett nytt språkligt hjul, när Google Translate finns? Den frågan får teamet titt som tätt – och har ett klokt svar på. Nima Ahmadyan är bolagets affärsutvecklare:
– Google Translate kan visserligen översätta allt, och är också gjort för just det: allmän översättning. Den är byggd på statistiska modeller, medan vi bygger på grammatik och semantik, vilket gör att översättningen alltid blir korrekt. Med Google Translate vet man aldrig vad man får tillbaka. Deras översättningar är ofta bra, men kan även vara helt fel. Man har ingen möjlighet att veta det, och det vet inte Google heller. Denna sorts opålitlighet kan man inte lita på i vårdsituationer. Vi och Google Translate är verkligen två helt olika verktyg. Vår lösning är inte alls bra för allmän översättning, men den är klockren för kvinnokliniker, obstetrik – alltså förlossningsvård – och ambulanssjukvård.

Samarbetar med vården

Tillsammans med kvinnokliniken på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås har teamet samlat in data från vanliga situationer, och börjat bygga en semantisk modell baserat på detta. Just nu finns fyra språk i systemet (arabiska, engelska, finska och svenska) , och tre till förväntas bli klara inom kort (persiska, somaliska, spanska). Med det grammatiska ramverket går det snabbt att bygga upp ytterligare språk.
– Vi har gjort likadant med ambulanspersonalen inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger Nima. Vi utgick från deras tryckta SBAR-protokoll (Situation, Bakgrund, Tillstånd och Rekommendation) och gjorde också själva ett formulär för att fånga upp så mycket som möjligt, för att kunna hantera fler situationer.

Inte öppet för tolkning

Under första kvartalet 2019 har appen börjat testas på Kvinnokliniken i Borås, och den är också redo att testas på SU Ambulans. Under året ”hoppas, önskar och planerar” man lansera appen på bred front. Det långsiktiga målet är att skapa en global lösning som både vårdpersonal och patienter litar på. Aarne igen:
– Vi jobbar hårt för att det som sägs ska förstås av båda sidor. Här behöver vi också väga in att man kan tolka det som sägs på olika sätt, och hjälpa till att göra den rätta tolkningen. ”Du får ligga på sidan”, kan till exempel tolkas både som ”Du måste ligga på sidan” och ”Du får ligga på sidan, om du vill.” Här finns det möjlighet att visa översättningen på engelska för vårdpersonalen, och låta dem välja vilken mening som de vill översätta till patientens språk.

Hjälper hjältarna

Aarne och Nima menar att appen kan komma att utvecklas vidare inom vårdsektorn, och också på sikt inom juridik, finans och teknik.
– Det vi gör påverkar människors liv, säger Nima. Vi hjälper samhällets hjältar att göra skillnad. Kanske kan vi till och med rädda någons liv. Det kräver 100 procents fokus, så därför fokuserar vi allt på sjuk- och förlossningsvård just nu. Och Sverige är bara början; det finns många fler länder där kommunikation är ett problem. Om 5 år ser jag att vi jobbar internationellt och gör skillnad gör ännu fler. När appen täcker in 50 språk och ett stort antal tillämpningsområden kommer vi att behöva vara minst 100 anställda.

Går hela vägen

Som forskare och professor är Aarne van vid att ta de första stegen, men efter att forskningen blivit publikationer ”händer det inte mer än så”. Med Digital Grammars får Aarne och hans team gå hela vägen till någonting som folk verkligen kan använda.
– Det blev en sorts vändning i mitt liv när jag började fokusera mer på att också gå de sista stegen – som visade sig vara mycket längre än de första stegen! Jag tycker om att få feedback från kunderna, att få höra att detta är precis vad de vill ha. Det finns något djupt mänskligt i det, att man känner sig lycklig i att få göra andra glada. På samma sätt känner jag med teamet som vi bygger nu; vi har folk som satsar sitt liv och sin framtid i det här, och det finns fantastiskt mycket kraft och energi i det!

 

WEBB: digitalgrammars.com

 


 

Text: Mattias Åkerberg

Foto: Paul Wennerholm