Parans Solar Lighting - Chalmers Ventures
Portfolio
chalmers ventures portfolio company

Parans Solar Lighting

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom innovativ teknik och design. Systemet fångar in och leder vidare solens strålar in och genom fastigheten – djupt in och långt från fönster – och sprider det på ett upplevelserikt sätt.

Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och globala arbetsgivare över hela världen.