Eperoto - Chalmers Ventures
Portfolio
eperoto team chalmers ventures

Eperoto

Legal disputes are a disruptive element in the economy – often causing financial and even emotional stress for the involved parties. Despite the urgency of the problem it is rare to see a structured analysis of the risks and values involved.

Eperoto provides a powerful yet easy to use software tool to produce a risk-value assessment of legal disputes. We want to ensure that our users can make a rational and informed decision in handling the uncertainties of their disputes – be it a case in local court or international arbitration.

______

Ekonomiska tvister utgör ofta ett stort problem för inblandande parter och medför inte sällan en finansiell, tidskrävande – och ibland även känslomässig belastning för de berörda. Trots att domstolsprocesser och skiljeförfaranden ofta är långvariga och kostsamma utförs sällan någon strukturerad analys över de värden och risker som tvisten innebär..

Eperoto erbjuder ett lättanvänt men samtidigt kraftfullt verktyg så att våra användare kan fatta välgrundade beslut vid hanteringen av de osäkerheter som ekonomisk tvister innebär – oavsett om det är fråga om en tvist i domstol eller ett internationellt skiljeförfarande.