Partners - Chalmers Ventures

Partners

Som portföljbolag i Chalmers Ventures får du under tillväxtresan hjälp och stöttning från våra fantastiska partnerföretag. Logga in nedan för att ta del av de erbjudanden och utbildningar som för närvarande finns tillgängliga.

VÅRA

Huvudpartners & finansiärer

Chalmers Ventures skapades 2015 genom att Chalmers Tekniska Högskola AB, beslutade att tillföra Chalmers Ventures 144 MSEK i driftsmedel över en 10-årsperiod. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola beslutade samtidigt om en ram om 300 MSEK att användas som investeringsmedel genom kapitalandelslån över denna 10-årsperiod. Genom dessa beslut skapades möjligheten för Chalmers Ventures att bli en långsiktig aktör.

VINK

Erfarenhetsutbyte mellan västsvenska inkubatorer

Chalmers Ventures inkubator- och accelerator verksamhet finansieras dels utav Chalmers med uppdrag inom nyttiggörande men även av Vinnova, Västra Götalandsregionen och Hans E Olssons stiftelse. Verksamheten bedriver även löpande EU-projekt, aktuella projekt just nu är VINK (erfarenhetsutbyte mellan inkubatorer i Väst) och TechNordic.

I projektet VINK samverkar åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program, med syfte att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans, att arbeta effektivare, att prestera bättre resultat och kommunicera dessa, så att de gemensamt når en bättre output av sitt arbete och når ut till en större massa i en global räckvidd. Tack vare ett mer resurseffektivt innovationssystem, kan kapaciteten optimeras. På det sättet blir regionen och dess inkubatorer starkare och mer kända för sitt goda arbetsresultat, vilket består främst av att fler nya företag skapas på ett effektivt och professionellt sätt. Det skapar också fler nya arbetstillfällen.

Syftet är att gemensamt utarbeta tillvägagångssätt för att genomföra inkubationsprocessen, till att börja med hitta arbetssätt för att få fler akademiska och industriella avknoppningar. Därefter att förbättra de interna stödprocesserna för att utvärdera, ta in, avtala, starta upp, utveckla och växla upp hållbara affärer av innovationer, vilka skapats och förädlats från kunskap, idéer och forskningsresultat vid regionens lärosäten och industri. Det tredje syftet är att genom samverkan öka kännedomen om den regionala utvecklingen genom nya innovativa företag och företag som samverkar mellan olika sektorer, för att därigenom stärka regionens konkurrenskraft och långsiktigt skapa ett utvecklat och mer hållbart samhälle.

De inkubatorer som deltar i projektet är GU Ventures, Chalmers Ventures, Inkubatorn i Borås, Framtidens Företag, Gothia Innovation, Sahlgrenska Science Park och Innovatum.

För mer information, kontakta Sara Wallin, sara.wallin@chalmersventures.com.

Projektet finansieras av EU regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och inkubatorerna.

Financial deals, education and clinics. As part of the Chalmers Venture’s portfolio you have access to reduced offers from our knowledge partners.

Financial deals, education and clinics. As part of the Chalmers Venture’s portfolio you have access to reduced offers from our knowledge partners.

ChalmersVentures_community partner color

Network, co-working & co-creation. As part of the Chalmers Venture’s portfolio you have access to community spaces for events and meetings, among many other things.

ChalmersVentures_community partner color

Network, co-working & co-creation. As part of the Chalmers Venture’s portfolio you have access to community spaces for events and meetings, among many other things.