Wavis sensor – en eftertraktad, ny lösning för metallindustrin - Chalmers Ventures

Wavis sensor – en eftertraktad, ny lösning för metallindustrin

Med Wavis nya sensor kan en viktig process i tillverkning av metalldelar, som hittills varit manuell, automatiseras. Innovationen kan förse branschen med en ny och eftertraktad lösning för hantering av skärvätska. Utöver en säkrare och mer kostnadseffektiv produktion, ger den konkreta och positiva effekter för människors hälsa och vår miljö.

När metall ska bearbetas, till exempel fräsas och svarvas, måste särskilda skärvätskor som smörjer och kyler ner verktygen tillföras. Över tid åldras vätskorna vilket kan leda till bakteriell tillväxt om de inte underhålls rätt tillsammans och kan även få direkt negativ påverkan på produktionskvalitet och livslängd av bearbetningsmaskinen. Därför är mätsystem för övervakning och underhållet av skärvätskorna viktigt för företagen. Idag styrs och hanteras det här manuellt vilket innebär en del svåra utmaningar, men med Wavis automatiska sensor kan de bli till ett minne blott.

–Vårt mål är att företagen inte ska behöva bry sig om den här processen. Den manuella metoden som används idag är onödigt krånglig och inte heller hållbar i längden. Här kan vårt automatiska mätsystem erbjuda avsevärda förbättringar säger Erik Dahl, vd på Wavi.

Bättre för hälsa, miljö och ekonomi

Bolagets produkt riktar sig mot en nischad och specifik bransch, men Wavi ser tydligt hur den kan ge konkreta, angelägna effekter som sträcker sig långt bredare.

–En viktig aspekt med den automatiska sensorn är att den kan få bort en allvarlig hälsorisk för människorna som arbetar i den här industrin. Alla som arbetar med den här processen kommer slippa närkontakt med ämnen som kan orsaka sjukdomar som astma och eksem, säger Nicolas Schwandner, teknisk chef på Wavi.

–Genom att mätningarna blir mer träffsäkra och sensorn larmar direkt när nivåerna är för låga kan vätskorna användas optimalt. Förutom att företagens kostnader minskar med vår produkt kan vi också få konkreta miljövinster som till exempel minskat användande av kemikalier och olja, som de här vätskorna innehåller, fortsätter han.

Pilotprojekt ihop med industrin på gång

Närmast framför Wavi ligger nu ett pilotprojekt som ska testa sensorn och mätsystemet utanför labbet under en längre tid och kvantifiera fördelarna mot den manuella industristandarden. Testerna kommer ge bolaget och dess samarbetspartners tydligare svar på hur exakt den automatiska mätningen kan bli och hur den håller över tid. De ska göras tillsammans med en lokalt baserad aktör och en global, som blivit en passande matchning

–Våra samarbetspartners vill jobba med den senaste tekniken och ser på startups, som oss, som viktiga för att kunna göra det. Nu ska det bli väldigt spännande att se hur långt vi kan nå tillsammans, säger Erik Dahl.

Avgörande stöd från Chalmers Ventures

Chalmers Ventures har funnits med bakom Wavis framväxt från början och nyligen blev bolaget en del av Chalmers Ventures Accelerator. Samtidigt pågår ett verifieringsprojekt tillsammans med Chalmers innovationskontor. Förutom investeringar som gör det möjligt att utveckla idén och ta forskningen vidare till nytta och användning, har hela ekosystemet för entreprenörer som byggts upp på Chalmers, varit avgörande för bolaget. Och inte minst stödet från affärscoachen David Storek som också är bolagets styrelseordförande.

–Som affärscoach på Chalmers Ventures har jag hjälpt till att knoppa av Wavi från RISE och nu är det mycket spännande att få följa tekniken ut på industrigolvet. Jag tror det kommer bli avgörande att Wavis sensor för kvalitén hos skärvätskor inte är känslig för smuts och korrosion. De passar därför utmärkt för automatisering av hela processen för att kunna mäta ett halvdussin vätskeparametrar. Helt klart är det här viktigt för bearbetningsindustrin, säger David Storek, business coach på Chalmers Ventures.

Och alldeles nyss blev det ytterligare en glädjande nyhet för Wavi, då bolaget tilldelades medel från Vinnova för utvecklingsprojekt.

///

Kontakt

Erik Dahl, vd
0700-31 19 32
erik@wavi-analytics.com

/// 

Wavis team

Nicolas Schwandner, produktutvecklare och medgrundare, M.Sc. Entrepreneurship and Business Design, Chalmers (till vänster i bild)

Erik Dahl, affärsutvecklare och medgrundare, M.Sc. Entrepreneurship and Business Design, Chalmers (till höger i bild)

Anatol Krozer, teknikansvarig och medgrundare, Senior forskare på RISE med en PhD inom Surface and Chemical Physics från Chalmers. (saknas i bild)

även

David Storek, business coach från Chalmers Ventures och styrelseordförande

Kgalaletso Rakau, rådgivare

///

Fakta Wavi

Wavi är en avknoppning från Research Institute of Sweden (RISE) och utvecklar ett sensorsytem för att mäta kvalitét hos industriella skärvätskor. Mätsystemet kommer automatisera en manuell, smutsig och hälsovådlig mätning som krävs för att kunna bearbeta metall med hög precision. Sensorn innebär en säkrare hantering och minskade kostnader för företagen. De positiva effekterna handlar också om bättre arbetsmiljöer, minskade hälsorisker och minskad miljöpåverkan.

I bolaget finns: Erik Dahl (vd) Nicolas Schwandner (teknisk chef) Aantol Krozer (teknisk utvecklare) Peter Krajnik (rådgivare), David Storek (affärcoach och styresordförande) Kgalaletso Rakau (rådgivare)