Vinnovas utlysning 'Samverkansprojekt för bättre hälsa' går till Alpha Therapy Solutions - Chalmers Ventures

Vinnovas utlysning ‘Samverkansprojekt för bättre hälsa’ går till Alpha Therapy Solutions

Astatinerade läkemedel anses ha bäst potential att bota spridd cancer och även göra behandling av cancer mer skonsam. Men hittills har forskningen inte kunnat genomföra större kliniska studier av prövningsläkemedel. Nu kan nystartade bolaget Alpha Therapy Solutions teknologi göra det möjligt och ett helt nytt fält inom den kliniska cancerforskningen kan öppnas upp. Produktionsprocessen av konventionella läkemedel har hittills varit för komplicerad och den korta halveringstiden för astat 2011 ett stort hinder. Alpha Therapy Solutions världsunika patenterade produktionsmodul kan få bort de här flaskhalsarna. Det är en unik lösning som kan göra standardiserad och reproducerbar tillverkning av astatinerade läkemedel möjlig.

Nu tilldelas bolaget Vinnovas utlysning ‘Samverkansprojekt för bättre hälsa’.

Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health (med Vinnova som finansiell partner) hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Swelife – för ett konkurrenskraftigt life science-system i Sverige

Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter. Mer information på www.swelife.se.

Medtech4health

Medtech4Health driver att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras och komma till nytta. Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova. Mer information på www.medtech4health.se.

Mer information om Alpha Therapy Solutions

Alpha Therapy Solutions: Milton Lönnroth, VD
milton.lonnroth@chalmersventures.com, +46 (0) 704 34 84 57

Chalmers Ventures: Mattias Münnich, Affärscoach
mattias@chalmersventures.com, +46 (0) 733 83 79 33

Alpha Therapy Solutions har under hösten 2019 antagits till Chalmers Ventures Accelerator. Allt startade med att forskarna Emma Aneheim och Sture Lindegren presenterade sin upptäckt av deras produktionsmodul vetenskapligt 2012, på Göteborgs universitet. 2014 patenterades den och projektet blev en del av Chalmers Ventures program Technology Transfer, där entreprenören Milton Lönnroth matchades ihop med idén.