Vesiros algoritm gör serverhallar mer effektiva och klimatsmarta - Chalmers Ventures
Chalmers Venture Vesiro

Vesiros algoritm gör serverhallar mer effektiva och klimatsmarta

// Pressrelease – Vesiro är ett nytt portföljbolag hos Chalmers Ventures //

Serverhallar är stora klimatbovar och de växer i antal till följd av digitaliseringen. Vesiro, som är ett nytt bolag i Chalmers Ventures portfölj, kan med en banbrytande algoritm effektivisera varje server och därmed minska deras klimatavtryck samtidigt som deras kunders datasökningar snabbas upp.

Digitaliseringen ökar explosionsartat och en följd är att det produceras otroliga mängder data. I själva verket finns detta “moln” av data i stora datacenter eller serverhallar som blir fler och fler. 2021 stod hallarna för en procent av jordens totala energiförbrukning och till 2030 beräknas detta stiga till tio procent.

– Problemet som vi vill komma åt är att en server är ineffektiv och det vi har sett är att de kan vara produktiva så lite som 20 procent av tiden de används, säger Oskar Hagman, medgrundare till Vesiro som i april blev ett av Chalmers Ventures portföljbolag. 
 


Ineffektiviteten grundar sig i att processen som söker och förser en server med data är långsam. Och under den tiden servern väntar på data att bearbeta drar den energi utan att uträtta något.

– Lösningen vi har patenterat är en algoritm som möjliggör snabbare datasökningar i stora databaser. Genom att kunna söka snabbare kan vi höja effektiviteten på servarna och därmed också göra dem energieffektivare.

Snabbare sökningar leder alltså till ett mindre klimatavtryck men samtidigt finns det en tydlig affärsnytta för potentiella kunder. 
– Ju större datamängder kunden har desto längre tid tar det att hitta rätt data och att göra analyser. De slösar med andra ord tid och pengar men vår algoritm kan minska deras kostnader genom snabbare sökningar. Vesiro har potential att göra serverhallar mer hållbara på en global nivå men vår produkt har också ett tydligt affärsvärde.

Vesiro har grundats av Oskar Hagman och Oscar Widén som båda har en bakgrund i Chalmers entreprenörsskola, tillsammans med innovatören Örjan Vestgöte som ligger bakom algoritmen. Planen är att leverera algoritmen i en mjukvara som kunder kan använda i sina befintliga system. Till att börja med har Vesiro riktat in sig på retail-handlare, bolag som har stora databaser och vill snabba upp sina sökningar. Just nu är de på väg att inleda ett samarbete med ett bolag i USA och testar parallellt sin mjukvara på AI Swedens anläggningar, vilket kommer ge ett kvitto på vad teknologin kan ge i ökad prestanda.

Chalmers Ventures har varit med från start, från att hitta innovatören till att mäkla relationen med entreprenörerna och stötta bolaget fram till bolagisering. Nu går de in som finansiär och fortsätter coacha bolaget.

– På kort sikt kommer Vesiro kunna göra stor nytta inom exempelvis retail och på längre sikt kommer vi kunna hjälpa globala techjättar att bli mycket mer effektiva, säger Fredrik Örneblad som är Vesiros business coach på Chalmers Ventures och även sitter i bolagets styrelse. 

– Chalmers Ventures har stöttat många bolag på vägen mot att ta nya tekniska lösningar till marknaden. Vi öppnar dörrar, finansierar, lägger strategi och ger konkret handledning när det till exempel handlar om att anpassa tjänsten och affären mot kundernas behov.

Kontakt
Oscar Widén
Wideno@student.chalmers.se
+46 (0) 767 810 177

Team
Oskar Hagman, Business Developer
Oscar Widén, Business Developer
Örjan Vestgöte, Inventor & Software engineer