Under 2017 skapas en samlad miljö för innovation och entreprenörskap på Chalmers Vasaområde. - Chalmers Ventures

Under 2017 skapas en samlad miljö för innovation och entreprenörskap på Chalmers Vasaområde.

Under 2017 tar Chalmers ytterligare ett steg i sin storsatsning på innovation och entreprenörskap. I ett gemensamt krafttag samlokaliseras verksamheterna Stena Center, Chalmers Ventures och Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Vasaområdet på campus Johanneberg. En samlad miljö för entreprenörskap och innovation ska skapas.

Fredrik Hörstedt,  vicerektor för nyttiggörande på Chalmers och styrelseordförande i Stiftelsen Chalmers Innovation, ser fram emot satsningen. 

– Vi vill få ut fler startups ur Chalmers miljö. Inte bara för att de kan bidra till arbetstillfällen, skattebas och exportintäkter men också för att startups är det bästa sättet att erbjuda entreprenöriella erfarenheter på sikt till alla chalmerister. Vi kan inte vara ett entreprenöriellt universitet om vi inte har den verksamheten, säger Fredrik Hörstedt. 

Fredrik Hörstedt, vicerektor nyttiggörande Fredrik Hörstedt, vicerektor nyttiggörande

Entreprenörsandan har alltid funnits i  Chalmers dna och nu får den en än mer framträdande roll när hela ekosystemet för uppstartsföretag samlokaliseras i en gemensam, attraktiv miljö.

Vi vill placera den här satsningen i mitten av hjärtat i samhället

I samband med samlokaliseringen kommer även andra organisationer och personer bjudas in som vill hjälpa till att skapa den entreprenöriella platsen. 

– Det skulle skapa mervärde för både samlokaliseringsprojektet och Chalmers om vi får med oss organisationer och människor med liknande drivkrafter, säger Fredrik Hörstedt. 

Stiftelsen Chalmers Innovation som äger Stena Center har alltid haft en roll i att upplåta lokaler till uppfinnare och entreprenörer, inte bara från Chalmers utan även till övriga. Den här rollen kommer att fortsätta i samma anda även om de byter fysiska lokaler. Under projektets gång fortsätter Stena Center som vanligt att  hyra ut lokaler till både befintliga och nya hyresgäster. När sedan flytten går följer bolagen naturligt med. Stiftelsen Chalmers Innovation bidrar till koordinering av satsningens arbete genom att finansiera en projektledare som förstärker samarbetet med de övriga aktörerna. 

Samlokaliseringen går nu från att ha varit i en idéfas till en projekteringsfas. Målsättningen är att samla all Chalmers Ventures personal, en mycket stor andel av portföljbolagen samt forskare och lärare på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation under 2017. De sista detaljerna kommer att fintrimmas under 2018. 

– Vår ambition är att norra delen av chalmersområdet Vasa ska bli entreprenörskaps- och innovationsingången på Chalmers. Vår stora vision är att Chalmers ska bli en innovations- och entreprenörsmiljö i världsklass, avslutar Fredrik Hörstedt.