Teckningsperiod i Smoltek inleds inför notering på AktieTorget - Chalmers Ventures

Teckningsperiod i Smoltek inleds inför notering på AktieTorget

Utdrag från Smolteks pressmeddelande 29 jan 2018: 

Smoltek har blivit godkänt för notering av bolagets aktier på AktieTorget, villkorat av att spridningskravet uppfylls. Från och med idag är aktieteckningen öppen för allmänheten.

Inför noteringen genomför Smoltek en spridningemission riktad till allmänheten om högst 4 197 150 aktier, motsvarande 20 MSEK. I samband med emissionen har teckningsförbindelser motsvararande 10,0 MSEK inhämtats. Teckningsperioden pågår mellan den 29 januari och 9 februari.

Nanoteknikföretagets VD Anders Johansson ser fram emot noteringen, som är planerad till i slutet av februari. Han är glad över att Smoltek nu godkänts för notering på AktieTorget.
– Detta är en milstolpe för Smoltek! Vi ser ett stort intresse för bolaget och den spridningsemission som öppnar för aktieteckning idag, 29 januari. Hälften av emissionen är redan på plats genom teckningsförbindelser. Vi går nu in i nästa fas, växlar upp, och noteringen på AktieTorget blir plattformen för detta, säger Anders Johansson.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”637″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”3280″,”typeof”:”foaf:Image”,”width”:”4928″}}]]

Smoltek grundades 2005 och är baserat på Lindholmen i Göteborg. Smoltek specialiserar sig på teknologi för tillverkning av kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin. Smolteks teknologiplattform skapar fördelar som förbättrad elektrisk, mekanisk och termisk prestanda samt ökad hållbarhet. Med Smolteks teknik kan halvledarindustrin gå från dagens metoder till mer effektiva lösningar baserat på nanostrukturerat kol och därigenom lösa materialtekniska problem som idag uppstår vid miniatyrisering av komponenter.

Bolaget har byggt upp en omfattande patentportfölj bestående av 65-talet sökta patent, varav 48 stycken idag är beviljade. Marknadssegmentet där Smoltek är verksamma benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av Research and Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under perioden 2016–2022 och ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022.

Partner Fondkommission är finansiella rådgivare i samband med erbjudandet.

Fullständig information om erbjudandet finns att tillgå på följande hemsidor:
Smoltek: www.smoltek.com/investor-relations/
Partner Fondkommission AB: www.partnerfk.se
AktieTorget: www.aktietorget.se

För ytterligare information – kontakta:

Anders Johansson, VD för Smoltek Nanotech Holding AB
0708-393 693
anders@smoltek.com

Fabian Bengtsson, presskontakt
0704-597 212
fabian@beckmanmedia.se