Teckningsgraden i Smolteks nyemission uppgick till 168 procent! - Chalmers Ventures

Teckningsgraden i Smolteks nyemission uppgick till 168 procent!

Från Smolteks pressmeddelande 2018-02-13

Smolteks nyemission gav ett positivt resultat. Teckningsgraden i samband med listningen på AktieTorget uppgick till hela 168 procent.

Erbjudandet i Smoltek Nanotech Holding AB inför bolagets listning på AktieTorget blev övertecknat med 68 procent. Teckningsgraden uppgick därmed till 168 procent. Genom nyemissionen tillförs bolaget 20,0 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer uppgå till cirka 2,0 MSEK.

Anmälningsperioden för att delta i Smolteks erbjudande avslutades den 9 februari 2018. I erbjudandet hade 650 investerare ansökt om teckning och Smoltek har efter nyemissionens genomförande 711 aktieägare. När nyemissionen registreras hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 1 117 300 aktier till totalt 5 314 450 aktier. På förhand hade ett antal kvalificerade investerare förbundit sig att teckna aktier för 10,0 MSEK, motsvarande 50,0 procent av erbjudandet.

Nanoteknikföretagets VD Anders Johansson är mycket nöjd med nyemissionens resultat.
– Fantastiskt roligt med en sådan överteckning! Det är uppmuntrande att hårdvarurelaterad teknik nu attraherar ett så stort intresse, inte minst i dessa darriga tider på börsen. Nu har vi den finansiella plattformen på plats för nästa fas, säger Johansson.

Tilldelning och betalning

Med anledning av den höga teckningsgraden kan full tilldelning inte ske. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med tilldelningsprinciper fastställda i informationsmemorandum daterat januari 2018. Avräkningsnotor kommer att sändas till tecknare som erhållit tilldelning den 13 februari med likviddag den 16 februari. Första dagen för handel på AktieTorget blir den 26 februari 2018. Partner Fondkommission har varit finansiell rådgivare i samband med listningen och nyemissionen.

Om Smoltek
Företaget grundades 2005 och är baserat i Göteborg. Smoltek specialiserar sig på teknologi för tillverkning av kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin. Smolteks teknologiplattform skapar fördelar som förbättrad elektrisk, mekanisk och termisk prestanda samt ökad hållbarhet. Med Smolteks teknik kan halvledarindustrin gå från dagens metoder till mer effektiva lösningar baserat på nanostrukturerat kol och därigenom lösa materialtekniska problem som idag uppstår vid miniatyrisering av komponenter.

För mer information, besök www.smoltek.com eller kontakta:

Anders Johansson, VD för Smoltek Nanotech Holding AB
+46 708-393 693
anders@smoltek.com

Fabian Bengtsson, presskontakt
+46 704-597 212
fabian@beckmanmedia.se