Swedish Algae Factory tar in 3,5 miljoner från bland andra Chalmers Ventures - Chalmers Ventures

Swedish Algae Factory tar in 3,5 miljoner från bland andra Chalmers Ventures

Swedish Algae Factory tar in ca 3,5 miljoner kronor i en ny investeringsrunda. Chalmers Ventures och ALMI Invest står för vardera 1,5 miljoner, och KIC InnoEnergy för resterande summa. I samband med detta har bolaget även beviljats ett bidrag på 1,7 miljoner från Energimyndigheten.

Swedish Algae Factory har prisats otaliga gånger för sitt arbete med att använda kiselalger. Deras unika idé bygger på användning av algernas skal, som utgörs av ett nanoporöst kiselmaterial, för att effektivisera solpaneler med minst ca 4%. I produktionsprocessen av detta material renas även vatten och en näringstät organisk biomassa produceras. Nu står bolaget inför utmaningen att få ut en slutprodukt till kund och accelerera produktionsvolymen.

”Pengarna kommer framförallt användas till fälttester på kommersiella solpaneler vi ska göra tillsammans med våra första kunder, som består av solpanelsdistributörer och elbolag. Det går dessutom till driften av vår befintliga mindre algodlingsanläggning, och planeringen för uppbyggnation av vår större, kommersiella, anläggning”, säger Sofie Allert, VD för Swedish Algae Factory.

”Bolaget är fortfarande i en väldigt tidig fas men idén är spännande, och det kommersiella värdet av en så här stor förbättring av solpaneler är fantastiskt. Vi har stöttat Swedish Algae Factory tidigt, och nu bidar vi till en kommersiell verifiering av teknologin”, säger Tobias Elmquist, Investment Manager på Chalmers Ventures.

Om Swedish Algae Factory:
Swedish Algae Factory grundades 2014 på Chalmers School of Entrepreneurship och processen Encubation, då studenten Sofie Allert tillsammans med professorn i marinbiologi, Angela Wulff, gemensamt startade projektet. Bolaget ingår idag i Chalmers Ventures accelerator.

Kontakt:
Sofie Allert
CEO Swedish Algae Factory
Tfn: +46 703 875 509
sofie@swedishalgaefactory.comwww.swedishalgaefactory.com

Tobias Elmquist
Investment manager Chalmers Ventures
Tfn: +46 70 647 91 64
tobias@chalmersventures.com
www.chalmersventures.com