Stena ger tre miljoner till entreprenörskap och nyttiggörande - Chalmers Ventures

Stena ger tre miljoner till entreprenörskap och nyttiggörande

I samband med Dan Sten Olsson sjuttioårsdag donerade Stena tre miljoner kronor till Chalmers Ventures. Gåvan annonserades vid sjuttioårsfirandet och rektor Stefan Bengtsson kunde i ett tacktal på plats konstatera att stödet från vänner är betydelsefullt för Chalmers.

– Det var en minst sagt glad överraskning när vi fick beskedet om gåvan från Stena. Donationen är ett viktigt första steg i visionen om att skapa en komplett miljö inom entreprenörskap på Chalmers. Det är vi naturligtvis mycket tacksamma för, säger Linnéa Lindau, vd för Chalmers Ventures.

Stödet till Chalmers från Stena-koncernen, Stena-stiftelsen och Dan Sten Olsson själv går långt tillbaka. Det har under åren tagit sig många olika uttryck – bland annat genom professurer, byggnader och i en positiv inställning till Chalmers verksamhet i stort, eller som i det här fallet i direkt finansiellt stöd.

– Gåvan till Chalmers Ventures visar på Dan Stens och Stena-sfärens intresse för Chalmers i ett brett perspektiv tvärs över olika teknikområden. Förutom det rent finansiella är det förstås ovärderligt att känna stödet från några av Göteborgs viktigaste och mest inflytelserika företag och personer, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Jubilaren själv tycker att det känns roligt och viktigt att kunna bidra till en verksamhet som arbetar för att resultaten av forskning och utbildning på olika sätt ska komma till nytta med nya företag i samhället.

– Både vi inom Stenakoncernen och samhället i stort har mycket att vinna på att resultaten av Chalmers verksamhet kommer till nytta även utanför akademin. Utan entreprenörskap stannar utvecklingen och det är i gränslandet mellan forskning och entreprenörskap som viktig utveckling sker. För Stenas del är det självklart väsentligt med sjöfartsutbildningarna men även andra delar, till exempel forskning inom materialåtervinning, är viktiga områden för oss, säger Dan Sten Olsson.