Stayble Therapeutics emission övertecknad - Chalmers Ventures
Stayble Therapeutics

Stayble Therapeutics emission övertecknad

Under februari månad inleddes och avslutades teckningsperioden i portföljbolaget Stayble inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets emission övertecknades.

Stayble Therapeutics

Tisdag den 18 februari 2020 avslutades teckningsperioden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) unitemission inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Emissionen om cirka 35 MSEK tecknades till totalt 153 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 436%. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 830 nya aktieägare.

Läs hela pressreleasen här.
Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market planeras till den 9 mars 2020.

———————————————————-

Stayble Therapeutics är portföljbolag till Chalmers Ventures