Snabbare kirurgi, bättre energilagring och renare vatten: entreprenörer från Chalmers Ventures vinner ÅForsk Entreprenörsstipendie - Chalmers Ventures

Snabbare kirurgi, bättre energilagring och renare vatten: entreprenörer från Chalmers Ventures vinner ÅForsk Entreprenörsstipendie

Varje år i samband med Sveriges Innovationsriksdag (#SIR18) har SISP (Swedish Innovation & Science Parks) äran att dela ut ÅForsk Entreprenörsstipendier om 200,000 SEK och titeln ”Morgondagens Samhällsbygande Entreprenörer” till tio lovande entreprenörer med koppling till tekniska inkubatorer och science parks landet över. ÅForsk har med stipendiatprogrammet, som initierades 2015, målsättningen att stimulera forskning inom områdena för: energi, miljö, säkerhet och hållbarhet, infrastruktur, material samt processer och produkter från förnyelsebara källor. 

Tre utav årets tio vinnare från Chalmers Ventures

När årets stipendiater igår kväll tillkännagavs under prisceremonin på #SIR18 var inte mindre än tre utav tio vinnande entreprenörer från Chalmers Ventures olika program. 

Linn Bäckegren, medgrundare av Nemetic 

”Detta stipendiet är en motivationsboost, det är riktigt roligt att ÅForsk tror på oss unga entreprenörer, det ger oss ett kvitto på att det vi håller på med är värdefullt. Stipendiet möjliggör också vår fortsatta resa med Nemetic, vilket är jättekul.” – säger Linn Bäckengren i ett uttalande.

Daniel Ehrnberg, VD och medgrundare Spira Energy

Stödet från Åforsk Entreprenörsstipendium är fantastiskt för bolaget. Det innebär att vi kan fokusera på bolagets utveckling och lägga grunden för ett av bolagets största steg. Att installera bolagets första större enhet hos kund.” – säger Daniel Ehrnberg i ett uttalande. 

Emma Ericson, medgrundare av Atium

Att få detta stipendie gör det möjligt för oss att fortsätta arbeta med Atium efter examen. Det är även en otrolig självförtroende-boost och visar att vi är på rätt spår och att det finns intresse för det vi gör.” – säger Emma Ericson i ett uttalande. 

På plats under prisceremonin var även Chalmers Ventures VD, Linnea Lindau: 

”Vi är såklart jätteglada och stolta på Chalmers Ventures för våra entreprenörer som uppmärksammas och belönas för sitt brinnande engagemang, fantastiska vision och hårda arbete. Genom ÅForsk entreprenörsstipendie skapas direkta förutsättningar för innovativa entreprenörers fortsatta satsning mot ett bättre samhälle.” 

/////

YTTERLIGARE INFORMATION

Om Nemetic
Nemetic utvecklar ett kirurgiskt verktyg som kommer att korta ner tiden det tar att stänga snittet efter en öppen bukoperation. Med dagens manuella metod tar det upp till 45 min att stänga snittet och det försätter patienten i en onödigt lång narkos. Vi kan korta ner tiden det tar att stänga till 10 min med ett minst lika bra resultat, vilket ger kortare narkostid, kortare vårdköer, lägre kostnader inom sjukvården samt att operationssalen kan öppnas upp för nästa operation tidigare.

Om Spira Energy AB
Spira Energy AB skall bli världsledande leverantör av effektiva energilagringssystem. Bolaget skall utveckla, tillverka och sälja system som kan lagra stora mängder energi till mycket låga kostnader. Visionen är att våra system gör det möjligt för världen att helt gå över till varierande förnybar energi från till exempel sol och vind.

Om Atium
Atium utvecklar en ny teknik för att selektivt och effektivt rena vatten från kvicksilver och andra giftiga tungmetaller. Den patentsökta tekniken är baserad på elektrokemi och är ett resultat av flera års forskning på Chalmers. Tekniken är återanvändningsbar och producerar inget restavfall, vilket gör den mer hållbar och kostnadseffektiv än dagens alternativ. Vi kan skapa värde inom industrisanering, rening av dricksvatten och avloppsvatten samt sanering av förorenade sjöar.

Kontakta pristagarna

Linn Bäckegren, Nemetic – linnba@student.chalmers.se
Daniel Ehrnberg, Spira Energy – daniel@ehrnberg.com
Emma Ericson, Atium – emmaeri@student.chalmers.se