Smoltek får order från ledande processteknikleverantör - Chalmers Ventures

Smoltek får order från ledande processteknikleverantör

Nanoteknikföretagets VD Anders Johansson är mycket nöjd över bolagets framsteg.
– Denna order visar på ett reellt intresse av att utvärdera Smolteks teknik för en kundspecifik applikation, för en tillämpning där kunden har identifierat en affärspotential. Detta ger belägg för att vår teknik redan nu är intressant. Vi ser detta som en bekräftelse på att tiden är inne för Smoltek, säger han.

Ordern avser en kundspecifik applikation och omfattar produktion av skräddarsydda testenheter. Smoltek planerar att genomföra leveransen under första kvartalet.

Smoltek grundades 2005 och är baserat på Lindholmen i Göteborg. För mer information, klicka här,  in på www.smoltek.com eller kontakta:

Anders Johansson, VD för Smoltek Nanotech Holding AB
0708-393 693 / anders@smoltek.com

Fabian Bengtsson, presskontakt
0704-597 212 / fabian@beckmanmedia.se