Smena tar sikte på att lösa stora hållbarhetsutmaningar - Chalmers Ventures

Smena tar sikte på att lösa stora hållbarhetsutmaningar

///

På många håll i samhället är förhoppningen att vätgas ska kunna bli ett alternativ till fossila bränslen som energibärare. Smena, ett nytt bolag i Chalmers Ventures portfölj, ligger därför helt rätt i tiden. Smenas teknik grundar sig på forskning på hur ljus interagerar med olika material. Resultatet av det arbetet är ett nytt material. Enkelt utryckt handlar det om att ett naturligt mineral modifieras genom att skapa små hål vilket ger unika egenskaper för att interagera med vätgas och vatten.

– Det finns flera potentiella tillämpningsområden. Till exempel inom vätgasproduktion, som gas eller biosensor eller inom antibakteriell ytbehandling, säger Patrik Bjöörn, affärsutvecklare på Smena

Potential att förändra vätgasmarknaden

Patrik Bjöörn förklarar att bolaget just nu tittar på att hitta en marknad inom elektrolys, den metod som används för att dela upp vatten i vätgas och syrgas. I processen används idag platina som katalysator och däri ligger en stor utmaning. Platina är dyrt, oftast dyrare än guld, och tillgången till metallen är mycket begränsad.

Materialet kan också vara användbart till sensorer för vätgas och andra gasavkänningsapplikationer. Den potentiella fördelen med dessa sensorer är energieffektivitet, rumstemperaturdrift, kompakthet och stabilitet.

– Vi undersöker om vårt material kan vara ett platinatfritt katalysatormaterial för vätgasproduktionsäger Patrik Bjöörn. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med platina för att kunna skala upp vätgasproduktionen i världen. Smena har då en möjlig lösning på det problemet eftersom vår patenterade teknik använder och modifierar en naturlig råvara som är mycket billigare. Ett annat spår som undersöks parallellt är användning av materialet i sensorer för vätgas eller NO2.

Testa materialet i tillverkningsmiljö

Smena vill nu också gå från tester i labbet till att testa materialet på en industriellt relevant skala, allra helst i en tillverkningsmiljö hos en framtida kund. Smena är också ett portföljbolag hos Chalmers Ventures.

– Chalmers Ventures uppdrag är att utveckla, finansiera och accelerera techbolag som har stor potential att växa och som har en tydlig hållbarhetsnytta. Därför vi ser fram emot att jobba med Smena, säger Anna Maria Popescu, Business coach till Smena på Chalmers Ventures och fortsätter:

– En av mina viktigaste roller i det här läget är att få bolaget att fokusera på att validera tekniken gentemot marknaden och i direkt kontakt med potentiella kunder.

:::

Om teknologin

Teknologin kommer från forskning vid Chalmers tekniska högskola av:
Timur Shegai, Docent, Nano- och biofysik, Institutionen för fysik

Kontakt

Patrik Bjöörn
Affärsutvecklare Smena
patrik@smenacatalysis.com

Ana Maria Popescu
Business coach, Chalmers Ventures
ana.maria.popescu@chalmersventures.com
+46 730 28 52 88