ReVibe Energy tar in 7,5 MSEK för att strömförsörja Industriell IoT - Chalmers Ventures

ReVibe Energy tar in 7,5 MSEK för att strömförsörja Industriell IoT

ReVibe Energy tar in 7,5 MSEK från bland andra Lindeblad Technology, Chalmers Ventures, Almi Invest och Saab Ventures. Investeringen skall leda till fortsatt tillväxt genom ökat fokus på försäljning samt strategisk produktutveckling. 

ReVibe Energy erbjuder en trådlös och hållbar strömkälla till sensorer och övervakningssystem i industrin. Genom att omvandla de vibrationer som finns i industriella miljöer till elektricitet elimineras behovet av kablar och batterier. ReVibes kunder undviker på så vis höga initiala kostnader samt det löpande underhållet av batterier som behöver bytas ut. Resultatet blir helt autonoma sensor- och övervakningssystem. 

”Vi är mycket glada över att välkomna Lindeblad Technology som nytillkommen delägare i ReVibe. De ser precis som vi en enorm potential inom våra sektorer och delar vår vision om att etablera oss som världens främsta aktör inom vår nisch. Att våra existerande delägare dessutom väljer att fortsätta stötta oss genom uppföljningsinvesteringar är otroligt glädjande och befäster deras förhoppningar och tillit till oss” säger Erik Godtman Kling, Affärsutvecklingsansvarig och medgrundare av ReVibe. 

ReVibe har under det senaste året sett ett ökat åtagande hos en rad strategiska kunder. Bland dessa kunder märks tyska järnvägs- och transportjätten Deutsche Bahn, med vilka ReVibes produkter har fälttestats utanför Berlin. 

”ReVibe-teamet har gång på gång levererat goda resultat under det senaste året och vi kunde inte vara mer glada över att fortsätta stötta dem. Med den nya investeringen får bolaget möjligheten att fortsätta sin resa mot att befästa sin position som en av världens främsta leverantörer av trådlösa strömkällor för Industrins IoT”, säger Tobias Elmquist, Investment Manager på Chalmers Ventures. 

För ytterligare information, kontakta:
Viktor Börjesson, VD & medgrundare av ReVibe Energy, +46 739 310512 / viktor.borjesson@revibeenergy.com
Tobias Elmquist, Investment Manager på Chalmers Ventures, +46 706 479164 / tobias@chalmersventures.com