Retein tar in 11 miljoner kronor i nyemission med namnstarka investerare - Chalmers Ventures

Retein tar in 11 miljoner kronor i nyemission med namnstarka investerare

Chalmers Ventures portföljbolag Retein (tidigare Aquammodate) tar in 11 miljoner kronor. Bakom investeringen står Chalmers Ventures tillsammans med Navigare Ventures, Industrifonden och Butterfly Ventures.

Chalmers Ventures har varit med från start när Chalmersforskaren Simon Isaksson tillsammans med Martin Andersson, professor inom kemi på Chalmers, grundade bolaget vars patenterade upptäckt innebär en unik metod där biobaserad teknik renar vatten energieffektivt, 2019.

Nu väljer Chalmers Ventures att investera igen när bolaget skalar upp produktionskapaciteten för att möta efterfrågan från potentiella kunder.

– Vi ska ta oss från prototyp till en filtermodul. Det är ett viktigt steg närmare marknad, säger Simon Isaksson, vd och medgrundare, Retein.

Sara Wallin, vd på Chalmers Ventures, är nöjd med sammansättningen av den grupp investerare som nu tillsammans går in som ägare i Retein.

– Vi syndikerar alltid för att skapa de bästa förutsättningarna för att bolaget ska lyckas ta sig från forskningslabbet ut på marknad och göra nytta, säger Sara Wallin, vd, Chalmers Ventures.

– Retein har en enorm potential. Både att växa till ett globalt bolag och att göra global nytta. För med en miljard människor som saknar rent vatten kan bolaget vara med och lösa viktiga problem. Och i världens industrier behöver miljarder kubikmeter processvatten renas, vatten som dessutom innehåller resurser som kan återvinnas.


Patenterad vattenteknik sparar resurser
På sikt ser Simon Isaksson att Retein har infört en plattformsteknik som efterliknar naturen, vilket är det unika med bolagets patenterade metod. Det innebär att de selektivt kan välja att ta ut vatten och cirkulera in rent vatten i olika processer igen. Men samma metod kan selektivt, genom olika proteiner, exempelvis ta ut metaller eller näringsämnen, beroende på vad man vill cirkulera. De metallerna eller näringsämnena kan sedan återvinnas, istället för, att som idag, vara en del av blandningen som ofta utgör avfallsvatten.

– Istället för att de går till spillo kan de återanvändas. Vår lösning tar vara på de här resurserna i vattenblandningar. Så att man kan använda dem igen. Om man separerar dem till sina beståndsdelar så kan de återvinnas. Då slipper naturen hantera det. Och vi slipper utvinna det från naturen igen, säger Simon Isaksson.


Cirkulär vattenanvändning för batteribranschen
Just nu arbetar bolaget med både utvecklings- och kundpartners. Bland utvecklingspartners finns membrantillverkare. På kundsidan utvecklar man projekt för både batteribranschen och aktörer inom dialys.

– Det handlar om att återcirkulera vatten. I processen med batterier behöver de ta vara på avfallsvattnet, så kallad waste water treatment, och återcirkulera det in i processen igen på ett effektivt sätt. I dialysapplikationen tar vi hand om utflödet när det kommer från kroppen för att kunna återcirkulera det till patienten igen på ett säkert sätt. I båda fallen handlar det om samma princip.

Kontakt

Simon Isaksson, +46 730 66 58 04

Sara Wallin, +46 706 37 43 00