Repli5 effektiviserar AI-inlärning som möjliggör självkörande fordon - Chalmers Ventures

Repli5 effektiviserar AI-inlärning som möjliggör självkörande fordon

Repli5, som nu är ett bolag inom Chalmers Ventures portfölj, snabbar på och sänker kostnaden för att utveckla autonoma fordon. Genom syntetisk träningsdata i virtuella världar erbjuder företaget en mjukvara där fordon snabbare lär sig att agera i trafiken. Bolaget växer och potentialen för syntetisk träningsdata är stor även i andra branscher.

– Repli5 imponerar med sin förmåga att på kort tid omsätta spännande forskning från Chalmers till betalande kund. Bolaget verkar inom ett viktigt och snabbt växande område där industrin visar stort intresse. Teamet är starkt och besitter erfarenhet och kompetens att bygga tillväxtbolag, säger Louise Brudö, Investment Director på Chalmers Ventures som också tagit plats i bolagets styrelse.

Att förverkliga självkörande fordon är ett mål för hela fordonsbranschen och har en tydlig hållbarhetsnytta eftersom det kan göra trafiken säkrare, minska trängsel och minska utsläppen. Därför är efterfrågan stor på teknik som snabbar på utvecklingen.

– Vi är en viktig kugge i branschens strävan efter att ta fram en flotta av autonoma fordon, säger Stefan Svahn, VD på Repli5

För att fordonet ska lära sig att köra behöver det tränas upp med stora mängder data och lära sig hur den ska bete sig i varje given situation. Detta görs idag genom att fysiskt köra en sträcka med ett fordon, utrustad med kamera och andra sensorer. Nästa steg är vad som kallas för annotering, där en person för hand markerar vad som är till exempel en fotgängare eller en vägskylt på alla inspelade bilder för att AI-modellen ska ha ett facit. Det är dyrt och tar lång tid. Repli5 erbjuder ett alternativ där AI-modellens inlärning sker med syntetisk träningsdata i virtuella världar.

– Annoteringen går blixtsnabbt och blir exakt med syntetisk träningsdata. Det finns dessutom situationer där det inte går att använda inspelad data från verkligheten, att ett djur eller en människa springer ut i vägbanan, vilket ett självkörande fordon måste kunna hantera och då kan man istället syntetiskt skapa sådana situationer och få fram viktig träningsdata.

Bolaget grundades för fem år sedan utifrån två forskningsprojekt inom syntetisk data, hur den kunde bli mer realistisk och hur den kunde användas i tuffa väderförhållanden. Repli5 erbjuder nu en mjukvara för att bygga virtuella världar, antingen fiktiva eller digitala tvillingar av verkliga platser.

Repli5s konkurrensfördel är att de har automatiserat processen för att skapa dessa digitala träningsmiljöer och därigenom gjort det enklare och till lägre kostnad för kunden. Stefan Svahn ser också en stor potentiell nytta för deras mjukvara inom andra områden, till exempel gruvindustri och stadsbyggnad som båda har användning av att skapa digitala tvillingar och göra simuleringar. Repli5 genomför nu också ett proof-of-concept-projekt inom Autonomous Driving genom Volvo Groups startup-accelerator CampX.

Som nytt portföljbolag hos Chalmers Ventures får Repli5 hjälp med att finansiera den tillväxtfas man nu går in i. Även Navigare Seed, som är en del av Navigare Ventures, har investerat i bolaget. Navigare Ventures satsar på bolag som ligger i framkant inom vetenskap och teknik.

– Chalmers Ventures investering är såklart viktig och vi hoppas också få hjälp av dem när vi rekryterar. Det är svårt att hitta duktiga mjukvaruutvecklare i och där har vi stor nytta av Chalmers Ventures nätverk, säger Stefan Svahn

///

Teamet:

  • Stefan Svahn, CEO, M.Sc. Engineering Physics, Chalmers
  • Devdatt Dubhashi, Chief Scientist, Prof. Computer Science, Chalmers
  • Elliot Sparrow, Business Development Manager, M.Sc. Business Design and Entrepreneurship, Chalmers
  • Joakim Stenman, Business Development Manager, B.Sc. International Business Management, London South Bank University
  • Anton Kloek, Senior Software Developer, M.Sc. Computer Science, Chalmers
  • Mattias Fredriksson, Software Developer, M.Sc. Game Development, Blekinge Tekn. Högskola
  • Ioan Ferezan, Environment Artist, B.Sc. Computer Science, University Petru Maior, Targu-Mures Romania
  • Alfred Agrell, Software Developer, M.Sc. Computer Science, Chalmers

Kontaktperson:

Stefan Svahn, VD på Repli5 +46(0)76 565 22 85

Louise Brudö, Investment Director på Chalmers Ventures +46 (0) 704 83 82 32