rdot och Mimbly tilldelade 400 000 kr i stipendium från Miljöfonden - Chalmers Ventures

rdot och Mimbly tilldelade 400 000 kr i stipendium från Miljöfonden

Encubationteamen rdot och Mimbly har blivit tilldelade stipendium från Miljöfonden om 200 000 kr vardera. 10 framtidsprojekt får i vår stöd av Miljöfonden vars syfte är att stödja nytänkande projekt inom energiområdet.

Kort om projekten och juryns motivering:

Mimbly – Lättillgänglig recirkulation av vatten
Beskrivning: Mimbly har utvecklat en produkt som med hjälp av recirkulering av tvättvatten, på ett säkert sätt, kan minska både vatten- och energianvändning vid maskintvätt. Akut vattenbrist och en ökad energianvändning är allvarliga problem i stora delar av världen och målet är att minska detta med en lättillgänglig lösning.
Juryns motivering: Miljöfonden vill premiera denna energismarta lösning med återvinning av vatten i slutna system. Stipendiaterna vill med en lättillgänglig lösning minska problemen med akut vattenbrist och ökande energianvändning i världen. Stipendiet går till att fortsatt utveckla en produkt som möjliggör recirkulering av tvättvatten. Ett viktigt område som bidrar till energieffektivisering i vardagen.

rdot – Teknikutveckling avseende energibesparande displayteknologi
Beskrivning: rdot arbetar med att producera och kommersialisera en revolutionerande displayteknik som är tunnare än ett hårstrå, böjbar samt betydligt mer energieffektiv än konventionell teknik. Displayteknologin bygger på att den enbart reflekterar ljus, till skillnad från den dominerande displayteknologin LCD som emitterar ljus.
Juryns motivering: Displayer används överallt och är i vårt moderna samhälle en naturlig del av det vardagliga livet. Idén som Miljöfonden vill bidra till är att med en ny displayteknologi utforska potentialen i att minska energiåtgången jämfört med andra mer konventionella lösningar. Projektet är en kommersialisering av svensk materialforskning som skulle kunna leda till stora energibesparingar. Ett spännande område med stark teknikutveckling.

Mer info:
http://www.goteborgenergi.se/Om_oss/Miljofonden/Stipendiater/Stipendiater_2017
http://www.goteborgenergi.se/Om_oss/Pressrum/Nyheter?DisplayNewsItem=37249964