Rabbalshede Kraft och Modvion i nytt samarbete - Chalmers Ventures

Rabbalshede Kraft och Modvion i nytt samarbete

Modvion pressmeddelande 24 okt 2019: 

Rabbalshede Kraft har tecknat en avsiktsförklaring om 10 st modulära trätorn från Modvion i en kommande vindkraftspark i Fägremo, Töreboda kommun. Faller samarbetet väl ut finns potential att Modvion fortsatt förser Rabbalshede Kraft med torn till ett estimerat ordervärde av 500–900 Mkr under de följande 5 åren. 

– I Fägremoparken har vi ansökt om att bygga verk med 240 m totalhöjd. Genom att använda modulära Modviontorn i trä undviker vi logistikhinder, reducerar vikt och närmar oss helt koldioxidneutral vindkraftsel. Det är också väldigt roligt att tillverkningen kan ske så nära parken, i Töreboda, vilket skänker ytterligare mervärden till projektet säger Peter Wesslau, VD på Rabbalshede Kraft AB.

– Stål är starkare än trä per volym, men vårt material är ca 55% starkare än stål per vikt. Den lägre vikten blir mycket värd i allt högre vindkraftverk. Dessutom undviks stora mängder koldioxidutsläpp i tillverkningen, där trä istället lagrar koldioxid i konstruktionen. Vi är väldigt glada över samarbetet med Rabbalshede Kraft, med deras långa erfarenhet och fokus på innovativa tekniska lösningar, säger Otto Lundman, VD på Modvion AB.

Rabbalshede Kraft samarbetar sedan tidigare med Modvion för uppförandet av det första kommersiella verket med de innovativa tornen och ser det nya samarbetet som en naturlig fortsättning.

Modvion utvecklar krävande konstruktioner i laminerat trä, naturens kolfiber för storskalig konstruktion. Det möjliggör radikala utsläppsminskningar för byggnation genom att ersätta utsläppsintensiva material som stål och betong.

Modvion möjliggör kostnadssänkning för vindenergi genom modulära vindkraftstorn i laminerat trä. Modulariteten möjliggör högre kraftverk, materialet ger stor viktreduktion och nollutsläpp. Intentionen är att tillverkning fortsatt skall ske i samarbete med Moelven Töreboda AB.

Rabbalshede Kraft är en ledande och långsiktig aktör inom förnybar energi i Norden. Sedan starten 2005 har bolaget investerat närmare 3 miljarder kronor i vindkraft.

Rabbalshede Kraft projekterar, bygger och äger landbaserade vindparker som bolaget säljer eller förvaltar i egen regi. Den producerade elenergin säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool eller direkt till enskilda kunder genom långa elhandelskontrakt.

Mångårig erfarenhet av drift och förvaltning gör att Rabbalshede Kraft fått förtroendet att förvalta andras vindkraftverk. Bolaget står för ett personligt, proaktivt och professionellt arbetssätt som förlänger vindkraftverkens tekniska och ekonomiska livslängd. Rabbalshede Kraft är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, och är ett publikt och oberoende tjänstebolag.

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta

Otto Lundman, Modvion AB
Tel: 0702-720624
Mejl: otto@modvion.com

Fredrik Samuelsson, Rabbalshede Kraft AB
Tel: 0525-197 13
Mejl: fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se

——————
Modvion är ett portföljbolag till Chalmers Ventures