Promore Pharma är nu noterat på Nasdaq First North - Chalmers Ventures

Promore Pharma är nu noterat på Nasdaq First North

Idag inleddes aktiehandeln på Nasdaq First North i det biofarmaceutiska bolaget Promore Pharma som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Inför listningen genomfördes en nyemission om 76 MSEK till en teckningskurs om 23,30 kr, motsvarande ett bolagsvärde innan erbjudandet om 395 miljoner kronor.

Promore Pharma är en sammanslagning av flera bolag, varav ett är Lipopeptide (fd PharmaSurgics) som grundades på Chalmers Entreprenörskola 2004 av Kjell Olmarker, Fredrik Sjövall och Mattias Münnich.

http://www.promorepharma.com/