Pressmeddelande: Eperotos digitala verktyg kan få bort skadliga juridiska tvister - Chalmers Ventures
Eperoto Chalmers Ventures

Pressmeddelande: Eperotos digitala verktyg kan få bort skadliga juridiska tvister

Pressmeddelande 2020-11-10

Läs hela pressreleasen – MyNewsdesk

Eperoto erbjuder ett nytt digitalt verktyg som kan göra det möjligt att lösa ekonomiska tvister utan onödiga, utdragna och skadliga rättsprocesser. Bolaget har tagit snabba steg i sin utveckling och gick nyligen in i Chalmers Ventures Accelerator.

Bakom Eperotos verktyg finns en tydlig vision – att minska skadan för företag, den enskilde och samhället vid ekonomiska tvister. Detta utgör ofta ett stort problem för de inblandande parterna, inte sällan medför de en finansiell, tidskrävande och ibland även känslomässig belastning. Trots att domstolsprocesser och skiljeförfaranden ofta är långvariga och kostsamma så saknas ofta en strukturerad analys över vilka värden och risker som tvisten innebär innan processerna dras igång.

–Jag blir ledsen när jag ser privatpersoner och företag som tvistar utan riktig insikt om vad de ger sig in. Ibland finns det naturligtvis goda skäl att gå till domstol, men med bättre underlag och större förståelse för risker skulle vi kunna minska eller undvika tvister som ofta blir till skada för alla parter, fortsätter Olof Heggemann, grundare Eperoto.

Uppgifter från domstolar samlas in och systematiseras

–Idag stannar svaren som man får inför riskbedömningar av en tvist ofta vid ”det är svårt att säga” men nu kan det utvecklas med ”utifrån vår analys ser vi följande risker och enligt statistiken vi har är det vanligt att det tar mellan si och så många år och landar på en kostnad på runt si och så många kronor” förklarar Olof Heggemann.

Systematiska analyser och beräkningar saknades

–Jag är jurist och nybörjare i affärsdelen. Hade jag inte varit en del av Chalmers Ventures Startup Camp och träffat vår businesscoach, hade jag gjort alla nybörjarfel i boken och aldrig varit där vi är idag. Det var också så jag fick kontakt med Johan Thelin, en mycket erfaren mjukvaruarkitekt som kom med i bolaget, berättar Olof.

–Vi såg tidigt potentialen i Eperoto och kunde genom förarbetet på Startup Camp stötta bolaget att marknadsvalidera och bygga ett starkt team för att gå vidare in i vår Accelerator, säger Lotta Lehikoinen, business coach på Chalmers Ventures. Nu fokuserar vi på att pilottesta och bygga en legal-tech tjänst som hjälper kunder att undvika onödiga och utdragna tvister.

-Jag såg direkt klientnyttan med Olofs idé säger Anna Bladh Redzic, advokat och delägare vid Sandart & Partners Advokatbyrå som är engagerad som senior juridisk rådgivare i bolaget. Eperotos verktyg har stora möjligheter att förenkla och förbättra de prognoser som vi gör av en rättslig tvist. Med verktyget blir det också enklare att lägga upp rätt strategi för hur tvisten bäst bör hanteras.

En grundtanke är att verktyget ska kunna underlätta möjligheten att nå förlikningar i tvister och i slutändan spara tid och kostnader. Till en början riktar Eperoto in sig på ekonomiska tvister, men målet är att metoden ska kunna användas brett – på sikt även spridas internationellt.

……

Pressmeddelande 2020-11-10

Läs hela pressreleasen – MyNewsdesk