Plastavfall kan få nytt värde - Glenntex förstärker återvunnet material med grafen - Chalmers Ventures

Plastavfall kan få nytt värde – Glenntex förstärker återvunnet material med grafen

Plastskräp från havet kan snart bli nya högkvalitativa material till allt från sportutrustning till bilar. Glenntex använder grafen för att förstärka återvunnen plast vilket skapar potential för en rad branscher minska sitt klimatavtryck.

Plast är ett mångsidigt material vars egenskaper efterfrågas överallt i samhället, vare sig det är för dess flexibilitet, lätta vikt eller styrka. Problemet är att egenskaperna försämras avsevärt när plasten återvinns. Det ska Glenntex ändra på.

– Återvunnen plast är ofta svagare än ny jungfruliga plastmaterial, vilket gör att återvunnen plast inte används i områden där det ställs höga krav på materialet. Glenntex använder patentsökt grafen-teknik för att förbättra den återvunna plastens egenskaper så att de kan användas i högkvalitativa produkter, säger Elliot Sparrow, medgrundare och VD för Glenntex.
Genom att öka andelen återvunnen plast minskar klimatavtrycket eftersom jungfrulig plast utvinns ur fossila råvaror och främst olja.
– Med vår teknik kan vi få plast med riktigt bra egenskaper utan att tumma på hållbarheten.

Utvecklingsprojekt i Sotenäs
Glenntex drar nytta av styrkan med grafen på ett lite annorlunda sätt.
– Vi använder det för att interagera i ett system, binda ihop det och göra det starkare, som ett lim på nanonivå, säger Elliot Sparrow.

Under hösten ska bolaget inleda ett testprojekt för att se hur effektivt det här “limmet” kan vara. I ett samarbete med Symbioscentrum i Kungshamn kommer de att använda plastavfall från havet som är så nedbrutet att en väldigt liten del idag kan återvinnas för tillämpningar som kräver hög prestanda.
– Vi vill undersöka om vi kan förbättra riktigt dålig, nedbruten plast och hitta sätt att få tillbaks den in i systemet, och allra helst använda det i kvalitetsprodukter.
En bransch som Glenntex riktar in sig till inledningsvis är sportutrustning. Det är ett område där det ställs höga krav på till exempel tennissträngar, skor och skidor samtidigt som kunderna efterfrågar hållbara alternativ.
– Vi samarbetar redan med det österrikiska märket HEAD och andra potentiella kunder är skoproducenter. Men det finns potential i alla branscher som använder högpresterande plast och samtidigt möter ökade hållbarhetskrav, exempelvis bilindustrin.

Stor nytta av Chalmers Ventures
Glenntex grundades tidigare i år och är resultat av Chalmers Ventures Encubation-program där studenter från Chalmers School of Entreprenuership matchas med högskolans forskare och innovatörer. Bolaget går nu också in som ett av Chalmers Ventures portföljbolag.
– Vi vill se potential i ett bolags affär kombinerat med en tydlig hållbarhetsnytta. Det finns i allra högsta grad i Glenntex som ju använder unik teknik för att lösa en stor hållbarhetsutmaning, säger Sofia Kocher som är Glenntex affärscoach på Chalmers Ventures och fortsätter:
– Vi har hjälpt till i uppstarten av bolaget och kommer förbereda dem för kommande steg där de ska utveckla bolaget och ta in finansiering. Som coach hjälper jag dem att se vad som behövs för att de ska nå sina mål och de kommer också ha stor nytta av vårt nätverk och erfarenheterna som finns bland andra bolag i portföljen.

Teamet på Glenntex

Elliot Sparrow, CEO & Co-Founder.
Govindan Induchoodan,  CTO and Co-Founder
Govindan är doktorand på Fysik, Nano- och biofysik och anställd på Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi vid Chalmers tekniska högskola.

Kontakt

 

Sofia Kocher, affärscoach till Glenntex på Chalmers Ventures
+46 730 28 88 25
sofia.kocher@chalmersventures.com