Parakey tar in 20 miljoner - markant ökad efterfrågan på mobil access - Chalmers Ventures
Parakey Chalmers Ventures

Parakey tar in 20 miljoner – markant ökad efterfrågan på mobil access

Pressmeddelande 2021-01-26

Parakey tar in 20 miljoner – markant ökad efterfrågan på mobil access

PropTech-bolaget Parakey vill med sin plattform för mobil access göra nyckelhantering smidigare och möjliggöra för de som verkar i kommersiella fastigheter och bor i flerbostadshus att öppna låsta utrymmen med mobilen. Nu tar man in nytt kapital för att skala upp verksamheten och fortsätta växa på marknaden.

Parakey genomförde under slutet av 2020 en riktad nyemission som leddes av de två ankarinvesterarna Tham Invest, som blev ny ägare i bolaget, och befintliga ägaren Green Group. Även övriga ägare försvarade sina innehav. Den totala kapitalanskaffningen uppgår till 20 miljoner kronor.

Bland ägarna finns också bolagets fyra grundare, Chalmers Ventures, och ett antal affärsänglar, t ex ASSA ABLOYs tidigare Skandinavienchef och Easyparks medgrundare.

– Vi är stolta och glada för våra ägares starka tro på Parakey. Med hjälp av det nya kapitalet skall vi nu växa organisation och accelerera utvecklingstakten för att ytterligare utöka vårt försprång på marknaden. Vi skall tydligt etablera vår senaste produkt, det professionella digitala låset Parakey PDL, på säkerhetsmarknaden och vara den självklara leverantören av digitala lås och mobil access i Norden, säger Jonas Arvidsson, VD och medgrundare till Parakey.

Parakey har många stora svenska fastighetsbolag som kunder, däribland Stena Fastigheter, Vasakronan och Klövern. Denna kapitalanskaffning skall nu bidra till att möta den starka efterfrågan av mobil access som växt ytterligare i takt med Parakeys intåg på marknaden för flerbostadshus.

– Parakey skall vara den givna helhetsleverantören av mobil access och marknadens mest lättintegrerade system. Vi skall fortsatt leda transformationen till digitala nycklar och lås, avslutar Jonas Arvidsson.

För ytterligare information:

Jonas Arvidsson VD, Parakey

jonas@parakey.co 

+46 73 183 66 66

Om Parakey

Parakey AB utvecklar och säljer en digital accessplattform där en smartphone används för att öppna låsta utrymmen såsom kontor, garage etc. En mobil nyckel distribueras digitalt via Parakeys accessplattform till användaren och tjänsten administreras via Parakeys webbportal eller via integration. Parakey har idag över 150 000 unika användare med möjligheten att öppnar låsta utrymmen med sina mobiler. Läs vidare på parakey.co

///

Parakey är ett portföljbolag hos Chalmers Ventures

Läs mer här

Startup Story Parakey