Norgalds forskningsbaserade mjukvara skyddar elnät från cyberattacker - Chalmers Ventures
norgald-chalmers-ventures-portfolio

Norgalds forskningsbaserade mjukvara skyddar elnät från cyberattacker

Viktiga infrastruktur, som till exempel elnät, blir allt mer digitalt uppkopplade samtidigt som cyberattacker är ett växande globalt säkerhetshot. Norgald, som är ett nytt bolag i Chalmers Ventures portfölj, vill erbjuda mjukvara som skyddar den infrastruktur som är grundläggande för att vårt moderna samhälle ska fungera.

Antalet cyberattacker ökade under 2021 med 50 procent jämfört med året innan*. Det är ett hot mot kritisk infrastruktur som distribution av el och vatten, men också mot banker och tillverkningsindustrier. System som blir uppkopplade, som tidigare inte var det, är sårbara. Det vill Norgald sätta stopp för.

– Hackare är ofta stöttade av en stor organisation eller en stat och kan ta sig in och slå ut samhällsviktiga system. FN:s utvecklingsmål 9 och 16 betonar vikten av trygga och tillförlitliga samhällsinstitutioner och vi behöver kunna lita på att samhällsviktiga funktioner ska fungera, säger Elin Sandahl som är medgrundare till Norgald.

– Cyberattacker är en reell risk som sker dagligen och vi vill bidra till att skapa ett effektivt skydd och till att hindra att intrång sker.

Fler uppkopplade delar i ett uppkopplat system kan innebära fler brister och bakdörrar där hackare kan ta sig och orsaka skada. Norgalds mjukvara Elvira, som bygger på svensk forskning, samlar in information om dessa brister och skapar sedan sårbarhetsanalyser och modeller av hotbilden.

– Vi samlar all data i en modell och automatiserar en process som idag sköts manuellt av It-tekniker. Med vår mjukvara kan all information övervakas på ett ställe. Lösningen kommer mest till nytta när den används av IT specialister som vill bygga motståndskraft och säkerhet i sina egna system.

Bolaget riktar sig inledningsvis mot elnätsbolag. I den pågående energiomställningen tar dessa bolag steg mot smarta elnät där fler processer blir uppkopplade. Det möjliggör i sig ett effektivt och driftsäkert nät men det finns också risk för attacker och således ett behov av skydd. Norgald drivs av Elin Sandahl tillsammans med Dilip Shrestha och Jarne Postma som alla har en bakgrund inom Chalmers Entreprenörsskola.

Som ett nytt bolag i Chalmers Ventures portfölj får Norgald hjälp med finansiering men samarbetet öppnar också många andra dörrar. Linda Hedenblom, affärscoach på Chalmers Ventures, ser att Norgald har potential att göra en stor nytta för sina kunder och för samhället i stort.

– Att skydda kritisk infrastruktur är viktigt för att samhället ska fungera. Norgalds teknik är en del av lösningen på ett stort växande problem världen över. Vi på Chalmers Ventures ser fram emot att dela med oss av vår långa erfarenhet av att hjälpa forskningsbaserade bolag att introducera nya lösningar på marknaden.

https://pages.checkpoint.com/cyber-security-report-2022.html

Kontakt
Elin Sandahl, Co-Founder, Norgald
+46 (0)76 – 822 55 30

///

Teamet & teknologin

  • Elin Sandahl, co-founder och business developer
  • Dilip Shrestha, co-founder och business developer
  • Jarne Postna, co-founder och business developer
  • Manfred Jeusfeld, co-founder och professor i informatik, Högskolan i Skövde
  • Jianguo Ding, Co-founder / Senior lecturer in Computer Science, (Docent) at Blekinge Institute of Technology
  • Yuning Jiang, Co-founder / Ph.D. student in Informatics, Högskolan i Skövde