Modvions innovativa träkonstruktion kan göra vindkraften betydligt mer lönsam. - Chalmers Ventures

Modvions innovativa träkonstruktion kan göra vindkraften betydligt mer lönsam.

Modvion är cleantech-bolaget som har tagit fram ett 150 meter högt vindkrafttorn, sammansatt av moduler av laminerat trä.

Höjden är viktig

Vindkraften producerar mer än tio procent av den el vi använder i Sverige, och andelen förväntas öka. Men för att kunna producera mer energi behöver vindkraftstornen bli högre.

– Det blåser starkare och stabilare på högre höjder. Större rotorblad kan driva en större generator. Därmed får vi ett lågt pris per tillverkad kilowattimme på den energi vindkraften tillverkar, säger Otto Lundman till energinyheter.se.

Problemet är att vägarna inte växer i samma utsträckning – traditionella torn över 100 m höjd överskrider maxbredden för bred last inom EU. Det problemet har Modvion en lösning på som bland andra Energimyndigheten valt att investera i.

– Vår patenterade konstruktion bygger på moduler av limträ. Det löser transportproblemet och gör att vi kan bygga torn som är 150 meter höga till 30 procents lägre kostnad. Därmed kan elproduktionen ökas tack vare högre vindhastigheter och större rotorblad, säger Otto Lundman, Modvion.

Transport av traditionella vindkraftstorn vs Modvions konstruktion. Foto: Modvion

Modvion har utvecklats ur Chalmers Entreprenörskola. Vindkraftsprojektet delfinansieras av Energimyndigheten tillsammans med Moelven Töreboda, Pretec, Skellefteå Kraft, RISE och Chalmers.

Läs mer på energinyheter.