Mevia tar in fyra miljoner för att hjälpa patienter ta sin medicin i rätt tid - Chalmers Ventures

Mevia tar in fyra miljoner för att hjälpa patienter ta sin medicin i rätt tid

Det är de tidigare investerarna, bland annat Chalmers Ventures, samt K Svets Ventures AB som investerar fyra miljoner i göteborgsbolaget Mevia. Deras system för att hjälpa människor att ta rätt dos medicin vid rätt tid är nu redo för marknaden.

Pengarna är primärt avsedda för att expandera försäljning och marknadsföring. Mevias produkt är CE-märkt, de har i tester sett hur den hjälper användare, och bolaget känner sig trygga med att systemet fungerar.

Att ta sin medicin i rätt tid, råka ta dubbeldos eller att glömma att ta den helt och hållet är idag är stort problem. Inte bara för patienten som riskerar att inte få den önskade behandlingseffekten utan även för samhället, genom ökade kostnader för bland annat onödiga sjukhusinläggningar. 

Mevia’s produkt skickar information till deras IT-system om vilket piller som tagits ur förpackningen. Systemet skickar även automatiskt ut påminnelser via telefonsamtal, sms eller pushnotiser via en applikation. Mevia grundades 2014 av Jesper Hassel och Linnéa Olsson och har sedan dess varit finalister i både 33-listan, E-health Awards och Serendipity Challenge, samt tilldelats Global Telecoms Innovation Award. 

”Visionen är att stötta individer i att ta sina mediciner på rätt sätt. Det innebär till exempel att äldre har en möjlighet att vara självständiga längre, och att anhöriga kan känna en trygghet. Vi kan även stötta läkemedelsbolag i utvecklingen av nya preparat så att studier kan bedrivas på ett mer effektivt sätt”, säger Mevias VD Jesper Hassel.

”Vi tror detta kommer att vara en självklar del både av framtidens vård och vid utvecklingen av nya läkemedel”, säger Tobias Elmquist, Investment manager på Chalmers Ventures.

Nästa steg för Mevia är att genomföra ett antal studier där privatpersoner kommer kunna vara med som testare och vara delaktiga i utvecklingen av lösningen. Fokus kommer att ligga på att omvandla intresse till nöjda betalande kunder. 

”Det känns jättebra både att våra nuvarande ägare är långsiktiga och att vi får in ytterligare en stark ägare som kan hjälpa till med att driva bolaget framåt. Det är en enorm fördel att vara en del av Chalmers Ventures portfölj, vi är många bolag som står inför liknande utmaningar där vi kan ta hjälp av varandra”, säger Jesper Hassel. 

Kontakt:                    
Jesper Hassel
Telefon: +46 73 030 48 63
jesper@mevia.se

Tobias Elmquist, Investment Manager, Chalmers Ventures
Telefon: +46 70 647 91 64
tobias@chalmersventures.com