Mats Andersson vald till arbetande styrelseordförande i Brinja AB - Chalmers Ventures
brinja chalmers ventures

Mats Andersson vald till arbetande styrelseordförande i Brinja AB

Pressmeddelande 2020-01-21:

Mats Andersson, tidigare vd för Bluetest AB samt tidigare platschef för Huawei Technologies Sweden AB:s Göteborgskontor, valdes till ny styrelseordförande i Brinja AB vid en extra bolagstämma den 17 januari 2020.

Brinja AB digitaliserar säkerheten för byggnadsarbetare genom att trådlöst koppla ihop sensorer på byggarbetsplatsen med en app i mobiltelefonen. Tekniken ger mycket god översikt och kontroll av exempelvis rök, fukthalt, ljudnivåer och dammpartiklar samtidigt som kostnaderna sänks för byggföretagen. Brinja är först med ett app-baserat utrymningssystem, Brinja Guardian, så att alla skall kunna känna sig säkra på sin arbetsplats. Lösningen kan kraftigt reducera utrymningstiden och se till att all personal faktiskt har lämnat arbetsplatsen genom en smart IoT-lösning. I november 2019 tilldelades Brinja Swedish Embedded Award 2019 för IoT med motiveringen ”The application addresses the challenge to keep a construction site safe and secure by the use of modern IoT-technology. The system is robust, easy to install and easy to use”. Företaget är också nominerat till HållNollans arbetsmiljöpris 2020.

Bland kunderna i Sverige finns Skanska och NCC. Säkra byggarbetsplatser behövs överallt. Bara i Europa uppskattas marknaden för digitala säkerhetslösningar i byggindustrin till 25 miljarder SEK. ”Brinja AB är ett Industri 4.0 företag som är först med att digitalisera säkerheten på byggarbetsplatser. Mitt fokus kommer till att börja med att vara på expansion och snabb tillväxt i Norden, och därefter Europa,” säger Mats Andersson. ”Säkerhet på byggarbetsplatser har hög prioritet och vi ser ett stort intresse från byggindustrin för Brinjas lösning”.

Mats har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla trådlös teknik för nya tillämpningar som ingenjör, projektledare och chef hos Ericsson AB, Saab Ericsson Space AB, Bluetest AB och Huawei Technologies Sweden AB. Som vd för Bluetest AB 2006 – 2011 tog han ett litet start-upp företag från Chalmers till att bli världsledande att testa mobiltelefoner och andra trådlösa prylar med små antenner. Som chef för Huawei Technologies Sweden AB:s Göteborgs-kontor initierade han 2011 utvecklingen av Massive MIMO basstationer. Detta är idag en nyckelteknologi för 5G där Huawei är ledande. Han är idag styrelseordförande i Forsway Scandinavia AB, SweGaN AB, Satcube AB och Brinja AB, samt styrelseledamot i Bluetest AB och Gefle Testteknik AB.

”Vi välkomnar Mats som ny ordförande. Jag är övertygad om att hans erfarenhet från flera start-upp företag som växt till att bli världsledande inom sin nisch kommer att vara till stor nytta för Brinja AB” säger Xavier Leon, huvudägare och vd för Brinja AB.

Samtidigt som Mats Andersson valdes till ordförande, valdes Robert Rehammar till ledamot i styrelsen. Robert är en av medgrundarna till Brinja AB och CTO på Bluetest AB. Robert har lång erfarenhet av hur man bygger och testar produkter för att få optimala trådlösa prestanda, något som är mycket viktigt för bra tillförlitlighet och räckvidd hos Brinjas lösning. ”Vi har idag den bästa tekniken och våra kunder säger de uppskattar användarvänligheten. Vi jobbar nu med att integrera allt fler funktioner och sensorer i Brinja Core i nära samarbete med våra kunder” säger Robert.

Om Brinja

Brinja är ett innovativt teknikföretag vars medarbetare är dedikerade och passionerade för att förbättra säkerheten för byggnadsarbetare. Vår specialiserade teknik har utvecklats för att upptäcka riskfaktorer och avsevärt förbättra responstiden vid en nödsituation i riskfyllda arbetsmiljöer. Sedan starten i 2017 har vi fått en omfattande inblick i säkerheten på arbetsplatser ifrån fackföreningar, förstainsatsaktörer, säkerhetsansvariga och projektledare hos ledande stora företag. Men viktigast av allt – genom att prata med byggnadsarbetare om deras specifika behov.

Brinja mediakontakt

Xavier Leon vd Mob: +46 728 733982
Email: xavier.leon@brinja.se
Visit: www.brinja.se