Mat4Green Tech återvinner värdefulla metallen Indium med noll klimatpåverkan - Chalmers Ventures

Mat4Green Tech återvinner värdefulla metallen Indium med noll klimatpåverkan

Indium spelar en nyckelroll i produktionen av plattskärmar, pekskärmar och solceller. Efterfrågan på metallen är stor men tillgången är idag mycket begränsad över hela världen. Mat4Green Tech, som nu blir en del av Chalmers Ventures portfölj, har utvecklat en teknik som återvinner Indium från industriavfall på ett effektivt och klimatneutralt sätt.

På EU:s lista över kritiska metaller och mineraler finns råmaterial som det finns en begränsad tillgång av, men som samtidigt har en stor ekonomisk och praktisk betydelse för samhället. Indium är ett exempel. Genom att erbjuda en ny produktionsteknik för att återvinna Indium vill Mat4green Tech skapa en långsiktig tillgång till metallen.

– Tekniken för att återvinna och producera Indium har inga CO2-utsläpp vilket är helt unikt. Samtidigt återvinner vi mer effektivt och med högre återvinningsgrad än vad konkurrenter kan göra idag. Just nu återvinner vi på en liten skala i testmiljö och nästa steg är att skala upp produktionen, säger Nils Bågenholm, VD och Marknadsansvarig på Mat4Green Tech.

Indium har en unik kombination av egenskaper. Det är transparant och samtidigt elektroniskt ledande vilket gör att den kan användas till olika typer av pekskärmar. Det är ett tunt skikt av Indium på en mobilskärm som gör att användaren kan se skärmen och samtidigt skrolla och trycka kommandon.

I produktionen av dessa produkter används Indium-tenn-oxid, ett pulver som genomgått en process där det packats ihop till en puck. Denna kallas för ett “sputterig target” och används för att skapa en beläggning av Indium på till exempel en skärm. Idag slösas upp till 50–60 procent av allt Indium bort i den här processen. Mat4Green Techs teknik återvinner dessa “sputtering targets”. Målet är att bolagets egen pulverproduktion ska använda cirka 40 procent återvunnet material tillsammans med ny råvara.

– Det finns ingen som erbjuder det vi gör i Europa och potentialen i vårt bolag är stor. Om man ska ha något benchmark kan man se på bolag som Materion som omsätter en miljard dollar om året på att tillverka sputtering targets, eller Umicore som omsätter en miljard Euro årligen på den här typen av material.

Bolaget grundades 2017 av Nils Bågenholm tillsammans med Burçak Elbin vars forskning ligger till grund för tekniken. De har sedan dess genomfört utvecklingsprojekt med stöd från Vinnova. Tillsammans med Chalmers och Energimyndigheten genomför de också tester för att återvinna Indium från solceller. Det finns ett stort intresse på marknaden och flera kunder har skrivit på “letters of intent”. Enligt Nils Bågenholm kommer Mat4Green Tech ha stor nytta av Chalmers Ventures, både av deras investering och deras engagemang.

– Vi kommer ha mycket nytta av den kompetens som finns inom Chalmers Ventures när det gäller att göra den här resan från forskning till att nå marknaden, och vi kommer ha nytta av deras kunskaper och nätverk när vi skalar upp affären, säger han.

Chalmers Ventures investerar nu i Mat4Green Techs fortsatta tillväxt. För att affärsmodellen ska bli lönsam krävs det att tillverkningsprocessen kommer upp i stora volymer. Därför är bolaget nu i behov av kapital.

– Mat4Green Tech har hunnit längre än många andra startups som vi jobbar med och nästa steg kan bli väldigt spännande, säger David Storek, Business Coach på Chalmers Ventures.

– Det här handlar om ett forskningsbolag som har kommit till en nivå där de behöver hjälp med att nå fram till fler investerare och det är vi duktiga på. Vi har rätt nätverk och rätt expertis för att hjälpa dem.

Grundarteamet
Dr Burçak Elbin
Nils Bågenholm

Kontakta oss
Nils Bågenholm, VD och Marknadsansvarig på Mat4Green Tech – 0739 492 147
David Storek, Business Coach på Chalmers Ventures – 0709 43 87 87