Långsiktighet ger resultat – Chalmers Ventures redogör för ett fantastiskt verksamhetsår 2018 - Chalmers Ventures

Långsiktighet ger resultat – Chalmers Ventures redogör för ett fantastiskt verksamhetsår 2018

När Chalmers Ventures idag (18 april 2019) offentliggör sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018, redogör man för ett fjolår rikt på både händelser och framgångar.

Det positiva resultatet markerar återigen att vår modell fungerar – nämligen att arbeta långsiktigt med att utveckla och investera i morgondagens tillväxtbolag och entreprenörer. Det kostar mycket att arbeta i de allra tidigaste skedena. Hög risk och stora kapitalbehov förutsätter ett långsiktigt perspektiv och tålamod hos ägarna – något som är ingjutet i Chalmers Ventures DNA. Vår erfarenhet av att välja ut rätt bolag och entreprenörer tidigt samt det bidrag vi gör under resans gång i form av expertis och kapital, bidrar starkt till vår förmåga att göra goda långsiktiga affärer och på sikt stärka tillväxten i regionen och Sverige. Ett arbete som möjliggörs av att flera aktörer är beredda att satsa långsiktigt.

——————–
Ta del av hela bokslutskommunikén här.

Chalmers Ventures Kommuniké 2018