Komplex planering av fastighetsunderhåll på någon minut - Chalmers Ventures
sinom chalmers ventures

Komplex planering av fastighetsunderhåll på någon minut

Fastighetsägare tjänar mycket, både pengar och klimatpåverkan, på att göra underhåll och renovering i rätt tid. Men att planera underhållet långsiktigt är komplext. Sinom, ett nytt bolag i Chalmers Ventures portfölj, har skapat en mjukvara som fixar den planeringen på ett ögonblick.

Det är tolv år av forskning som ligger bakom algoritmen som styr Sinoms webbverktyg för underhålls- och renoveringsplanering med ett livscykelperspektiv. Visionen är tydlig. Först ska fastighetsägare i Sverige få ta del av planeringsverktyget, sedan Europa.

– Förutom Sverige är Europa den marknad vi känner bäst. Där är behovet kanske ännu större än i Sverige. Framför allt att nå klimatmål för fastighetsägare. Det finns fortfarande mycket fossil energi i Mellaneuropa, säger Claudio Nägeli, en av grundarna bakom Sinom.

Och behovet av rätt planerat underhåll är stort. Inte minst klimatkrisen och åldrande byggnadsbestånd sätter allt större press på fastighetsägare att renovera sina byggnader för att minska energibehovet och koldioxidutsläppen.

Om en fastighetsägare med ett bestånd har som mål att minska koldioxidutsläppen med 50 procent och minska energiåtgången inom tio år. Då krävs åtgärder vid vissa tillfällen under de åren.

– Verktyget hjälper till att schemalägga åtgärder för att nå målen. Ofta vet fastighetsägarna vad de vill och behöver göra, men det är svårt att prioritera åtgärderna och balansera både lång- och kortsiktiga behov. Vi hjälper dem med detta och att planera utifrån data istället för magkänsla.

För fastighetsägare finns det också en hel del pengar att spara med hjälp av rätt planering av underhåll och renovering.

– Utifrån en standardplan kan man räkna med mellan fem och tio procent minskade kostnader. För en fastighetsägare med ett bestånd på 400 bostäder är det mycket pengar.

Chalmers Ventures ser stor potential

Underhåll och renovering av fastigheter är ett område där digitalisering kan göra stor nytta.

– Vi ser att det här är ett verktyg som påskyndar omställningen till ett hållbart samhälle. Hur man renoverar fastighet påverkar miljön ur flera perspektiv, såväl vad gäller val av material och energilösning. Att det är forskning från Chalmers visar på kvaliteten, säger Linda Hedenblom, business coach på Chalmers Ventures.

Sinoms verktyg är också ett bra exempel på hur stor nytta forskning kan göra genom att tas från laboratoriet till marknad, genom bolagisering.

– Här tar vi tolv års forskning till nytta ut hos kund. Genom att göra forskningen tillgänglig i en produkt förenklar vi omställningen för fastighetsägarna. De kan snabbt visualisera olika alternativ för fastighetens underhåll över tid, och utifrån det ta smarta beslut. Det är bra för Sinom, bra för fastighetsägarna och bra för samhället eftersom hjälper oss att nå klimatmålen.

Teamet bakom Sinom

Claudio Nägeli, tidigare forskare Chalmers Tekniska Högskola
Olle Svensson, mjukvaruutvecklare
Amir Farahani, tidigare forskare Chalmers Tekniska Högskola
Jan-Olof Dalenbäck (rådgivning), professor Chalmers Tekniska Högskola

Kontaktinformation
Claudio Nägeli, Sinom, 070 825 92 30, claudio@sinom.se
Linda Hedenblom, Chalmers Ventures, 073-985 55 25, linda@chalmersventures.com