Kända finansprofiler i Sigmastocks nya styrelse - Chalmers Ventures

Kända finansprofiler i Sigmastocks nya styrelse

Nu presenterar Sigmastocks, fintechbolaget som hjälper sina kunder att spara i aktier istället för fonder, sin nya styrelse. Denna ska hjälpa bolaget att nå de högt uppsatta tillväxtmålen med 20.000 betalande kunder som första etapp. Styrelseordförande blir Hans Bergenheim, som bland annat varit VD för IKano Bank och styrelseledamot i exempelvis Avanza.

”Sigmastocks har tillsammans med nuvarande kunder tagit fram en fantastiskt intressant produkt för aktiv aktieförvaltning. Denna produkt ger spararna alla möjligheter att vara sin egen professionella aktie- och fondförvaltare. Det är en mycket god möjlighet för kunderna och Sigmastocks att nå en mycket fin utveckling”

Bland ledamöterna sitter även Anna Elam, som har stor erfarenhet av tillväxtbolag inom diverse olika branscher och som också är ansvarig för ägarbolagen inom East Capital gruppen.

”Sigmastocks aktieverktyg håller världsklass inom finansiell digitalisering. Jag ser mycket fram emot att vara med och utveckla konceptet vidare.”

Övriga styrelseledamöter är Tobias Elmquist från Chalmers Ventures och advokaten Lars- Håkan Lindberg, samt Nanna Stranne, medgrundare till Sigmastocks.

Vi är mycket nöjda med styrelsen, både gällande kompetens och drivkraft. De kompletterar varandra och är en stor inspirationskälla för oss, säger Mai Thai, medgrundare och VD för Sigmastocks. 

För mer information, kontakta:
Nanna Stranne, medgrundare Sigmastocks
nanna@sigmastocks.com
+46 (0)702 – 79 10 92