Irisity introducerar tjänst för svenska privata fastighetsägare! - Chalmers Ventures

Irisity introducerar tjänst för svenska privata fastighetsägare!

Irisity erbjuder säkerhetsprodukter inom kamerabevakning kopplade till certifierade larmcentraler. Bevakningen bygger på egenutvecklade intelligent kamerabevakning med videoanalysalgoritmer. Bolaget erbjuder produkter och tjänster för skol-, bygg-, industribolag och nu privata fastighetsbolag!

Tjänsten Irisity Homeland Security™ (IHS) är fr.o.m. den 1 november 2017, tillgänglig för privata fastighetsägare över hela Sverige. IHS är baserad på samma välbeprövade AI-algoritmer som idag bevakar drygt 400 skyddsobjekt för företag och kommuner i Sverige. IHS är aktivt 24 timmar om dygnet året runt och agerar preventivt direkt vid tomtgränsen då obehörig mänsklig aktivitet sker. Till skillnad mot vanliga skalskydd ökar IHS möjligheten att agera redan innan intrång eller skadegörelse skett i fastigheten. IHS bevakar med full precision under natten och i alla väderförhållanden. Samtliga IHS kunder kommer också utan kostnad via en mjukvaruuppdatering att kunna ta del av Irisitys kommande delningstjänst för grannsamverkan.

Läs mer om Irisity och IHS på www.irisity.com