Irisity genomför kombinerad riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 34 MSEK - Chalmers Ventures

Irisity genomför kombinerad riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 34 MSEK

Göteborg — Styrelsen för Irisity AB (publ) har den 8 november 2017 beslutat att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 24 MSEK. Därtill föreslår styrelsen att extra bolagsstämma beslutar om en riktad nyemission, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, till de framgångsrika entreprenörsfamiljerna bakom Vätterledens Invest AB och Hans Andersson & Co AB om totalt cirka 9 MSEK. Emissionerna genomförs i syfte att stärka Irisitys organisation, R&D och internationell expansion samt utöka bolagets tekniska försprång och tillväxttakt.

 Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motiv i korthet
Irisity har målsättningen att vara den smartaste, mest nyfikna och mest exakta problemfinnaren i övervakningsbranschen. Vi är ett bolag under stark förändring och arbetar för att bli en betydande aktör på den internationella säkerhetsmarknaden. Sedan januari i år har styrelsen och den nya ledningen, utarbetat, fastställt och nu lanserat en offensiv tillväxtstrategi som syftar till att expandera Irisitys koncept såväl nationellt som internationellt.

”Vi verkar på en växande marknad i starkt behov av digitalisering och de många intressenter som visat intresse och stöd för vår nya strategi bekräftar att vi är på rätt väg. Emissionerna innebär att vi nu kan genomföra de offensiva satsningar som krävs för att leverera på våra tillväxts- och expansionsmål. Jag är vidare mycket glad över det förtroende och stöd som de båda välrenommerade strategiska investerarna tillför, dessa framgångsrika entreprenörsfamiljer vet hur man långsiktigt bygger lönsamma bolag” , säger Marcus Bäcklund, VD i Irisity.

 Läs mer här