Inte lätt att hitta rätt i kartbranschen - Chalmers Ventures

Inte lätt att hitta rätt i kartbranschen

I januari 2017 meddelade kartföretaget Idevio att de integrerades med Qlik, som är den ledande aktören för visuell analytisk plattform och användardriven affärsintelligens. Idevio har varit med i Chalmers Ventures portfölj (dåvarande Stiftelsen Chalmers Innovation) sedan hösten 2001. Idevios mjukvara och molntjänst möjliggör geografisk analys för företagskunder att bestämma till exempel potentiella butikslägen, bryta ned sin försäljning efter postnummer eller beräkna leveranstider.   

Hur kom ni på idén bakom Idevio?

Vi hade jobbat med att strömma och komprimera vektorkartor i 10 år och var inkörda på kartbiten. Efter 10 år kändes det läge att testa något nytt, men det bolaget som Johan jobbade för var inte redo för det, så då startade jag och Johan eget istället.

Vad gjorde att ni vågade satsa på er affärsidé?

Det var väldigt många bolag som startades efter 2000-talets nedgångar. Det gjorde att vi också ville testa, men vi var lite dumdristiga med, berättar Patric. Hade vi vetat då vad det skulle komma att innebära, så kanske vi inte hade vågat. Vi var ganska naiva och tänkte inte att det skulle bli så besvärligt.

”En hel del nudlar under en period för att hålla ner kostnaderna”

Jörgen Hansson, affärscoach på Chalmers Ventures, minns Patrics och Johans tidiga fas av bolaget. Som jag minns det så åt de en hel del nudlar under en period för att hålla ner kostnaderna, säger Jörgen. Patric skrattar när han påminns om denna fas. Det var en tid i livet då vi kunde göra detta och vi tänkte inte så mycket på det. Vi hade inga dyra lån eller barn att ta hänsyn till. Vi hade helt enkelt inget att förlora, säger Patric.

Jörgen minns teamet som starkt och att de alltid varit uthålliga. De fortsatte att kämpa på och köra vidare, även om det inte alltid gick lätt. Idevio har bara tagit in kapital en gång utöver såddfinansieringen från Chalmers Ventures. Sedan har de skapat kapital genom att göra affärer. En utmaning var att förklara vår affärsidé i och med att den var ganska komplex, berättar Patric. Detta gjorde att det blev svårt att få med sig riskkapitalister. Vi fick förlita oss på oss själva och hela tiden kämpa med att få in kunder.

Vad är den största lärdomen ni tagit med er från åren med Idevio?

En stor lärdom är vikten av att ha en tydlig bild av sin marknad, berättar Patric. Att veta exakt vem kunden är och hur man skall hitta dem förenklar mycket. Hur når jag dem och vad är min kanal? Att hitta vägar att sälja och finna sin applicerbara nisch har varit den största utmaningen med att driva eget, beskriver Patric.

Jörgen berättar att det som imponerade främst på honom när teamet först kom till dåvarande Chalmers Innovation, var deras mod och entusiasm. Det faktum att de vågade hoppa av sina jobb och köra fullt på sin idé, speciellt under en lågkonjunktur, fångade Jörgens intresse. En annan betraktelse från Jörgen är att teamet har hållit ihop under väldigt många år, vilket han upplever som ovanligt jämfört med många andra. 

”Det har ju inte varit en spikrak resa direkt – det gäller att hänga i”

Vi har alltid varit uthålliga och konsekventa, även i längre perioder utan framgångar, vilket jag tror är anledningen tilla att vi är där vi är idag och har lyckats få de kunder vi har fått, förklarar Patric. Sen vill vi tacka Chalmers och regionen för allt stöd under åren som varit. Jörgen har hjälpt oss och varit med oss under åren vilket har betytt mycket. Det har varit roligt men det har ju inte varit en spikrak resa direkt – det gäller att hänga i. Om man har kortsiktiga mål så är det nog inte lika lätt, säger Patric, men tänker man långsiktigt och inte ger upp så är det möjligt att lyckas.