Higate inleder pilot med Vasakronan för Palats - appen som ger bolag stenkoll på sitt återbruk - Chalmers Ventures

Higate inleder pilot med Vasakronan för Palats – appen som ger bolag stenkoll på sitt återbruk

Pressmeddelande 2021-05-31:

Idag riskerar fastighetsägare att gå miste om miljonbelopp då marknaden saknar ett smidigt sätt att hantera, använda och återanvända material och inventarier. Higate har därför utvecklat en digital plattform, Palats, som löser detta behov på ett enkelt sätt.

Pilot med Vasakronan redan på plats

Behovet av den digitala plattformen Palats har redan visat sig varit stort. Hållbarhet och digitalisering är två avgörande områden för dagens bygg- och fastighetsbransch. En fastighetsägare som tidigt såg potentialen i Palats var Vasakronan. Nu inleder Higate och Vasakronan ett pilotprojekt där Palats kommer att användas i Vasakronans verksamhet.

– Vi alla på Higate är självklart väldigt stolta över det här, säger Henrik Olausson, affärsutvecklare på Higate. Som startup är det en dröm att arbeta med Vasakronan som är ett föredöme för hela branschen när det kommer till hållbarhetsarbete. Det ska bli riktigt kul att vara en del av Vasakronans fortsatta resa mot ett cirkulär verksamhet

På Vasakronan finns ambitionen att arbeta ännu mer med återbruk i verksamhetens alla olika delar. En av satsningarna är Smart & Klart, en lösning där hyresgästen får stylade och helt färdiginredda kontor där inventariet till stor del är återbrukat. Med Palats blir den här typen av lösning mycket lättare att administrera och onödiga inköp kan undvikas eftersom det blir enkelt att se vad som redan finns internt.

En app med full koll

Idéen bakom Palats grundar sig i behovet av bättre och mer användarvänliga IT-lösningar som förenklar hantering av befintliga resurser som finns i alla verksamheter. Sedan september har teamet intervjuat ett hundratal aktörer inom området och arbetat flitigt med att ta fram en lösning med målet att förenkla den cirkulära omställningen för bygg- och fastighetsbranschen.

– Data är en grundläggande förutsättning för cirkularitet, säger Axel Sabel, produktutvecklare på Higate. Företag vet i stor utsträckning inte vad de själva redan äger som kan återbrukas, vilket krånglar till det för dem nu när de vill börja arbeta mer cirkulärt. Utan bättre koll blir det omöjligt att visa på några konkreta och mätbara resultat av att minska sin resursförbrukning, vilket är avgörande för att utvärdera och motivera fortsatta satsningar. Det första steget för företag är naturligtvis att börja samla in den informationen. Idag läggs orimligt mycket tid och pengar på det här, och för information som sedan bara används en gång innan den tappas bort. Därför har ett huvudfokus med Palats varit att förenkla och snabba på insamling och hantering av informationen så att det går att hålla koll på allt man äger.

Higate blir portföljbolag hos Chalmers Ventures

Higate går nu även in som portföljbolag hos Chalmers Ventures. Fredrik Örneblad är Head och Accelerator & Scale på Chalmers Ventures och även affärscoach till Higate.

– Det kompetenta och ambitiösa teamet bakom Higate har sedan projektets start gjort snabba framsteg inom både affärs- och teknikutveckling. Med hjälp av sin egenutvecklade tjänst Palats kan de ta sig an ett av vår tids absolut största utmaningar – att hjälpa företag tänka och agera cirkulärt. Vi har på kort tid sett ett stort intresse för den miljöbesparingen och resurseffektivitet som Palats kan erbjuda. Framgent skall det bli kul och spännande att följa och stötta teamets tillväxtresa.

Teamet på Higate

  • Adam Andreasson – Mjukvaruutveckling
  • Axel Sabel – UX & produktutveckling
  • Felix Engelbrektsson – Mjukvaruutveckling
  • Henrik Olausson – Affärsutveckling & ekonomi

Övriga parter i bolaget,

  • Anton Franker (Reclaimd) – återbrukskonsult
  • Chalmersfastigheter

Kontaktuppgifter

Namn: Henrik Olausson
Mail: henrik@higate.se
Tel: +46(0)708961217