Higate inleder pilot med Göteborgs universitet - Appen Palats ska göra universitetet cirkulärt i inventariehantering - Chalmers Ventures

Higate inleder pilot med Göteborgs universitet – Appen Palats ska göra universitetet cirkulärt i inventariehantering

Göteborgs universitet tar nu ett stort kliv framåt i sin cirkulära resa. Med hjälp av appen Palats har universitetet inlett ett pilotarbete för att inventera möbler och inredning i sina kontor för att få en digital översikt över sina inventarier. En förutsättning för att framgent kunna arbeta cirkulärt med resursförbrukning i stor skala.

Precis som de flesta organisationer av liknande storlek äger Göteborgs universitet stora mängder inventarier. Att hålla koll på vad som finns och var det finns är en administrativ utmaning. Med hjälp av appen Palats samlas investeringarna på en och samma yta – helt digitalt. Det gör det enkelt att direkt i appen se vad som finns var och koordinera flytt av inventarier. På så sätt skulle organisationens medarbetare först kunna välja att använda det som redan finns vilket bidrar till att saker inte slängs eller köps in i onödan.

-Tillsammans med Göteborgs universitet tar vi nu ett stort steg inom återbruk och hållbarhet, säger Henrik Olausson, VD på Higate. Det är riktigt kul att vi har fått äran att ta oss an ett så viktigt uppdrag som att hjälpa universitetet att arbeta mer resurseffektivt. Vi ser verkligen fram emot att se de positiva effekterna som vårt samarbete kommer att generera framöver.

Göteborgs universitet har höga målsättningar när det kommer till hållbarhet. Här blir Palats en viktig pusselbit i den cirkulära omställningen.

-Palats är verkligen ett supersmart och användarvänligt verktyg! När väl inventeringen av möbler och annan utrustning, som exempelvis whiteboards, AV-skärmar, porslin och annat, är gjord har man tillgång till en rad viktiga data. Inte bara en beskrivning av själva produkten utan du får också veta hur mycket koldioxid du sparar genom att välja en befintlig produkt i förhållande till att köpa nytt. Just den funktionen är guld värd i vårt fortsatta arbete med återbruk, säger Karolina Ganhammar, fastighetschef vid Göteborgs universitet.

I dessa nya tider med ökat distansarbete uppstår även utmaningar med inventarier. Palats kan också användas för att få översikt över de inventarier som följer med medarbetarna till hemmakontoret. Arbetsplatskulturen på företag och organisationer står inför en hel del förändringar, inte bara de som kommer av arbetet på distans. En mer cirkulär resurshantering är ofta en fråga som vanligtvis hanteras på ledningsnivå men som nu varje medarbetare istället kan vara med och påverka.

-Jag tror att de flesta någon gång har varit med om att man på sin arbetsplats tvingats slänga dugliga saker i brist på ett bättre alternativ, säger Axel Sabel, COO på Higate. Många försöker idag leva mer klimatsmart i sitt privatliv men man glömmer bort att en stor del av vår tid faktiskt spenderas på jobbet, och att vårt agerande där kan göra en väldigt stor skillnad för klimatet.

Higate blir i samband med detta även en del av Chalmers Ventures accelerator. Fredrik Örneblad är Head of Accelerator & Scale på Chalmers Ventures och även affärscoach till Higate.

-Higate har lyckats utveckla tjänsten Palats och vägen till marknaden på imponerande kort tid. Detta mycket tack vare en teamets kompetens och driv samt dess fokus på målet. Teknikutveckling har löpt parallellt till arbetet att etablera ledande marknadsposition inom inventariehantering. Team har därtill bred support från engagerade ägarna Chalmersfastigheter, Reclaimd och Chalmers Ventures.

-Vi ser alla fram emot att följa Higates tillväxtresa mot ett mer hållbart samhälle.

Kontaktuppgifter

Namn: Henrik Olausson
Mail: henrik@higate.se
Tel: +46(0)708961217