Göteborgsbaserade TRINE inbjudna att prata under COP22 i Marrakech - Chalmers Ventures

Göteborgsbaserade TRINE inbjudna att prata under COP22 i Marrakech

Den 11:e november arrangerar FN:s globala utvecklingsprogram UNDP ett sidoevent med temat ”Finansiering av Parisöverenskommelsen: Crowdfunding som verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser” där Chalmers Ventures portföljbolag TRINE blivit inbjudna att berätta om hur de på mindre än ett år försett över 40 000 människor med tillgång till solenergi.

TRINE är en av tre crowdfundingplattformar som har blivit utvalda att dela med sig av sina erfarenheter av att mobilisera resurser för förnyelsebar energi i utvecklingsländer. Genom detta event önskar UNDP att påvisa hur den privata sektorn kan användas för att uppnå flertalet av FN:s uppsatta globala hållbarhetsmål. Marknaden för crowdfunding ökar i allt snabbare takt och alternativ finansiering för förnybar energi runt om i världen får allt större uppmärksamhet. Genom sin investeringsplattform, där privatpersoner kan investera i solenergiprojekt i utvecklingsländer, har TRINE hittills finansierat ca. 3.5 miljoner SEK i solenergi och över 40.000 människor kommer få tillgång till modern elektricitet. 

Världen står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller vår planet. Det innebär att vi är många, företag såväl som privatpersoner och myndigheter som behöver agera. Idéen bakom TRINE var just tanken om att det inte behöver vara svårt att göra skillnad och ha en positiv påverkan. Men det kräver att vi går från ord till handling. Vi har visat att det är möjligt, och att företag som vill lyckas i framtiden behöver göra gott. Det är en del av TRINE:s DNA. Därför är det kul att vara inbjudna av UNDP för att berätta om vårt arbete och dela med oss av konkreta tips om hur fler, lättare, kan bidra till en hållbar utveckling” 
– Sam Manaberi, grundare och VD av TRINE 

Chalmers Ventures är glada över att ett av deras portföljbolag uppmärksammas och att det visar vilken enorm samhällsnytta startups likt TRINE kan bidra till.

”TRINE är ett spännande bolag som gör inverkan på riktigt. Att bli utvald att delta på COP 22, som är ett oerhört viktigt forum för arbetet med klimatförändringarna, är verkligen imponerande.” – Linnea Lindau, VD Chalmers Ventures

För mer information kontakta:
Sam Manaberi, sam@jointrine.com, +46 704 306 471