Göteborg är landets främsta kunskapsregion - Chalmers Ventures

Göteborg är landets främsta kunskapsregion

Investeringar i forskning och utveckling är ett viktigt verktyg för att stärka den svenska innovationskraften och skapandet av nya jobbtillfällen. Sverige som land tillhör ett av världens främsta när det kommer till investerat kapital i forskning och utveckling i relation till landets BNP. Business Region Göteborgs senaste rapport vittnar om att Göteborg som region har tagit en ledarposition i den här utvecklingen. Under 2019 stod Västra Götalandsregionen för 33,4% av landets samlade FoU-utgifter i företag.

– Det är extremt positivt att hela Sverige, ett litet land uppe i norr, ökar sina FoU-utgifter på totalen. Det stärker tilltron och förutsättningarna för Sverige som helhet vad gäller innovationskraft och innovationsförmåga. Och att Västsverige är den region i Sverige som står för den högsta nivån på FoU-utgifterna är väldigt spännande, säger Maria Strömberg, avdelningschef Kluster och Innovation på Business region Göteborg.

Läs mer om utvecklingen på www.businessregiongöteborg.se.