Glöm VR – upplev Transformed Reality! - Chalmers Ventures

Glöm VR – upplev Transformed Reality!

VR-glasögonen blev häromdagen utsedd till årets julklapp, vilket kommer ge fler människor möjlighet att uppleva en virtuell verklighet. Göteborgs-baserade startupen TRINE vill därför slå ett slag för den svåröverträffade upplevelsen Transformed Reality – att förändra en människas verklighet genom att ge henne tillgång till elektricitet.

TRINE är startupen som gjort det möjligt för privatpersoner att hjälpa människor i Afrika ur energifattigdom och rädda planeten samtidigt som de ges möjlighet till avkastning på sin investering. Genom sin unika crowdfunding plattform har 426 personer hittills investerat över 4 miljoner SEK i solenergiprojekt i Afrika. Investeringarna har i sin tur möjliggjort tillgång till solenergi för över 40 000 människor.

Med tillgång till solenergi slipper familjer använda fotogenlampor. På så vis slipper de cancerframkallande ångor, barnen får ordentligt ljus att läsa läxor och pengar sparas varje vecka som annars skulle gått till fotogen – för de här familjerna innebär det en helt ny verklighet helt enkelt. När familjerna sedan byter ut fotogen, diesel och andra fossila bränslen som använts innan de fick tillgång till solenergi så minskar klimatutsläppen avsevärt.

Det unika i TRINE:s modell är att det inte handlar om traditionell välgörenhet i form av donationer, istället gör användaren en investering som sedan betalas tillbaka med ränta.

”Idag går det att kombinera att ’göra gott’ och ’tjäna pengar’. Det är först när projekten är affärsmässiga som konsumenterna kan ställa krav på leveranssäkerhet och varaktighet. 

Och idag har var och en av oss möjligheten att bli en superhjälte, att förändra en annan människas liv – det är en fantastisk möjlighet och upplevelse som fler och fler vill engagera sig i. Det ska vara enkelt att engagera sig och vilja göra gott. Därför tror vi att Transformed Reality är årets julklapp!”, säger Sam Manaberi, VD och grundare TRINE.

Kontakt:
Hanna Lindquist 
Communications & Growth Manager 
+ 46 76 191 53 28 / hanna@jointrine.com 
www.jointrine.com