Forskaren Karl Bäckström som ligger bakom tekniken i Eneryield vinner SKAPA-priset 2020! - Chalmers Ventures

Forskaren Karl Bäckström som ligger bakom tekniken i Eneryield vinner SKAPA-priset 2020!

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket. Stiftelsen Skapa har en stark ambition att fortsätta utveckla detta unika innovationspris och ytterligare öka prestigen runt detta pris. Det är viktigt att Sverige värnar om landets innovatörer/uppfinnare och belönar de personer som kommer att utveckla nästa generations stora innovationer. Det är detta Skapa Stifetelsen vill bidra till genom utdelandet av SKAPA-priset.

Karl Bäckström, vinnare av SKAPA-priset 2020

I årets upplaga av SKAPA-galan som i år skedde digitalt den 12e November tillkännagav juryn att Karl Bäckström som vinnare av det mycket hedersamma SKAPA-priset 2020. Karl Bäckström mottar priset för sin innovation Enerbox, vilken med hjälp av AI kan analysera och kontrollera elsystem. Innovationen ligger till grund för bolaget Eneryield som startades vid Chalmers Entreprenörsskola 2018.

Juryns prismotivering löd: ”I en värld som kräver mer och mer energi, krävs smarta lösningar på dem utmaningar vi ställs inför. Att vi måste ställa om till hållbar energiproduktion är välkänt och ingår i de globala miljömålen Agenda 2030. Men framtidens klimatsmarta el ger i dagsläget inte samma jämna elkvalitet som t.ex. kärn och vattenkraft. Vi lever i ett mer och mer elberoende samhälle med mer känslig elektronik. Med artificiell intelligens, maskininlärning kan variationer och spänningsfall i signaler förutspås. Vilket gör att elkvalitetsfilter kan agera i realtid. Enerbox upptäcker och reducerar störningar i elnätet vilket ökar energieffektiviteten och kan hjälpa till med stabilare el, med mindre fluktuationer och med bättre kvalitet”.

Förutom äran tilldelas Karl Bäckström även ett stipendium om 500 000 kronor.

————————–

Läs mer om Energyield på www.eneryield.com
Se hela SKAPA-innovationsgalan i efterhand på www.stiftelsenskapa.se.