Flera portföljbolag med på IVAs 100-lista 2020 - Chalmers Ventures

Flera portföljbolag med på IVAs 100-lista 2020

Aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) andra 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten inom området hållbarhet. Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger IVA forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Så summerar IVA sin årliga lista som häromdagen. I 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid genom att samla kompetens och erfarenheter från akademi och företag. Syftet är att etablera broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik.

IVA 100-listan 2020

Flera av årets platser på listan gick till bolag med koppling till Chalmers Ventures. Du kan även ta del av den fullständiga listan här.

Detecht

Nödlarm för motorcyklister i din smartphone

Detecht är en social app för motorcyklister som kan rädda liv via automatiskt nödlarm till 112. Motorcyklister är särskilt utsatta i trafiken och efterfrågan på innovationer för ökad trafiksäkerhet är stor. Vår forskning om nödlarm för oskyddade trafikanter startade 2013 och visade att smartphones kan användas för att detektera cykelolyckor. Genom samarbete med Chalmers Entreprenörsskola under 2017-2018 och en satsning på motorcyklister har det kommersiella intresset tagit fart.

Läs mer: www.detecht.se

Modvion

Modulära vindkraftstorn i laminerat trä som möjliggör högre vindkraft.

Modvion tar nästa generations vindkraftstorn till marknaden. Högre kraftverk ger bättre avkastning, men dagens tornteknik är bara kostnadseffektiv upp till 100m. Modvions innovativa vindkraftstorn löser problemen med höga produktionskostnader och besvärliga transporter genom att tornet byggs av moduler i limträ. Det ger låg kostnad och enkel transport med minimal klimatpåverkan. Det första 30m höga tornet ska resas 2020. Därefter ska det första kommersiella tornet på 110m byggas åt Varberg Energi.

Läs mer: www.modvion.se

Swedish Algae Factory

Hållbar produktion av supermaterial.

Kiselalger står för 20% av atmosfärens syre och deras skal av kiseldioxid (glas) har en unik nanoporös struktur. Utbytet av näringsämnen och koldioxid sker genom porerna, samtidigt renas havsvatten. När ljus passerar porerna avskärmas UV-strålning och ljusvåglängder förskjuts mot längre våglängder. Tillsammans med Swedish Algae Factory undersöker jag hur detta kan användas för miljövänlig, hållbar industriell teknik med tillämpning inom bland annat solceller/solpaneler, allt enligt målen i FN:s Agenda 2030.

Läs mer: www.swedishalgaefactory.se

Atium

Rening av vatten från kvicksilver med hjälp av elektrokemiska legeringar

Atium utvecklar en ny teknik för att rena vatten från kvicksilver, ett allvarligt miljögift som drabbar tiotals miljoner människor. Genom att binda in kvicksilveratomer i en stabil elektrokemisk legering kan Atium ta bort >99% av kvicksilver. Tekniken är selektiv, återanvändningsbar, energisnål, fungerar även vid låga halter samt skapar en förenklad hantering av sekundäravfall. Tekniken kan kraftigt minska mängden farligt avfall, förbättra och möjliggöra sanering av kvicksilver samt säkerställa rent dricksvatten.

Läs mer: www.atium.se