Flera bolag från Chalmers Ventures får finansiering under Horizon 2020 - Chalmers Ventures

Flera bolag från Chalmers Ventures får finansiering under Horizon 2020

Sju bolag med koppling till Chalmers Ventures har fått finansiering av Europeiska kommissionens SME Instrument under Horizon 2020.

Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Små och medelstora företag kan söka bidrag inom SME-instrumentet, som är ett sätt att stödja företagens projekt inom forskning, utveckling och innovation, där ett enskilt SME kan söka pengar. SME-instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag, för att kunna främja tillväxt inom alla sektorer. Programmet omfattar även åtgärder som ger indirekt stöd till företag för att stärka deras innovationsförmåga.

Sverige på åttondeplats av Europeiska länder som får mest pengar

Hittills har Sverige fått 10 miljarder kronor via EU:s innovations-fond Horizon 2020 – vilket gör Sverige till den åttonde största mottagaren av finansieringen inom Horizon 2020. Projektet startade 2014 och fram till 2020 ska EU göda europeiska innovationsföretag med totalt 800 miljarder kronor. Merparten av pengarna går till akademi-industrin och EU-samverkan, som till exempel 5G- standardisering. Cirka 300 miljoner kronor går till svenska småföretag varje år.

Bland de svenska företag som mottagit finansiering inom Horizon 2020 finner vi inte mindre än sju bolag med koppling till Chalmers Ventures.

Vi är otroligt glada på Chalmers Ventures att se både aktuella portföljbolag och alumniföretag vara på den begränsade listan svenska företag som får ekonomiskt stöd inom programmet. Per dags datum har Elypta, Stayble Therapeutics, Acosense, Epishine, Minesto,  Swedish Algae Factory och Aqua Robur fått motta mellan EUR 50 000 till EUR 2,35 miljoner.