Fem bolag från portföljen med på NyTekniks 33-lista - Chalmers Ventures

Fem bolag från portföljen med på NyTekniks 33-lista

Ny Teknik har varje år sedan 2008 presenterat 33-listan. Här samlar de landets 33 mest innovativa och lovande unga teknikstartups – de företag som de menar blir morgondagens teknikstjärnor.Företagen på listan har framför allt en sak gemensamt: en stark egen teknisk innovation med stor affärspotential.

De här kraven måste vara uppfyllda: Företaget ska vara baserat på en egenutvecklad innovation, vara max sju år och ej vara noterat på någon handelsplats. Ett företag får vara med på listan max tre gånger. Företaget bedöms också utifrån hur innovationen eller processer förhåller sig till FN:s hållbarhetsmål.

I år kvalificerar sig fem bolag från portföljen in på listan. Aqua Robur Technologies och ZeroPoint Technologies är med för andra gången medan Atley Solutions, Modvion och Mimbly kvalificerar sig för första gången. Läs nedan om respektive bolag från www.nyteknik.se. 

—————————-

Atley Solutions: Siktar in sig på cancerbehandling

Atley Solutions vill med sin produktionsmetod bana väg för en ny typ av cancerläkemedel: en målsökande molekyl med en radioaktiv strålningskälla på släp.

Den målsökande molekylen har egenskaper som gör att den fäster vid en cancertumör. Väl där gör den radioaktiva strålningskällan, en radioaktiv isotop av grundämnet astat, sitt jobb.

Försök att använda det som kallas riktad alfastrålning har pågått under många år. Men en kort halveringstid på strålkällan, och en otillgänglighet av automatiserade produktionsprocesser, har gjort det svårt skala upp försöken.

Atley Solutions lösning bygger på mångårig forskning vid Göteborgs universitet. Den gör det möjligt att automatisera tillverkningsprocessen och därmed få den jämna produktkvalitet som krävs. I första steget är kunderna forskargrupper, men på sikt hoppas Atley Solution att deras apparat kan finnas på cancermottagningar runt om i världen för läkemedelstillverkning nära patienter som behandlas med metoden.

Om bolaget

Gör: Produktionsmetod för astatinerade läkemedel.
Grundare: Emma Aneheim, Sture Lindegren och Milton Lönnroth.
Ort: Göteborg.
Startår: 2019.
Anställda: 3.
Nettoomsättning (senaste årsredovisning): 20 272 SEK.
Riskkapital totalt: 7,1 MSEK.
Huvudägare: Grundarna Emma Aneheim, Sture Lindegren och Milton Lönnroth, samt Chalmers Ventures.
År på 33-listan: 2021.

—————————-

Mimbly: Gör tvätten till en ren historia

Mimblys filterteknik renar tvättvattnet gång på gång. Filtret fångar också upp mikroplaster, som annars hade spolats ut I avloppet. Som en bonusblir det också en energieffektivisering, eftersom vattnet som återanvänds redan är uppvärmt.

Produkten Mimboxen är en fysisk låda som paparallellkopplas mellan tvättmaskinen och vattentilloppet och avloppet. I lådan finns filterlösningen, en tank med plats för 40 liter och en mängd sensorer som gör det möjligt att analysera vattenkvaliteten. All styrning och elektronik är helt fristående från den i tvättmaskinen.

Kunderna, bland annat hotell och tvätterier, finns så här långt i Sverige, men en internationell expansion står för dörren.

Mimbly

Gör: Vattenbesparing och mikroplastfilter för tvättmaskiner.
Grundare: Isabella Palmgren, Nicolas Maxant och Emil Vestman.
Ort: Göteborg.
Startår: 2017.
Anställda: 7.
Nettoomsättning (senaste årsredovisning): 134 tSEK.
Riskkapital totalt: 8,5 MSEK.
Huvudägare: Isabella Palmgren, Nicolas Maxant, Emil Vestman, Almi Greentech Invest, Chalmers Ventures och Fore C Investment.
År på 33-listan: 2021.

—————————-

Modvion: Bygger vindkraftstorn i trä

Genom att bygga vindkraftstorn i trä i stället för stål och betong kan branschens utsläpp minska. Samtidigt kan träkonstruktioner möjliggöra bygget av högre torn.

Inom vindkraft är tillverkningen av tornen en viktig orsak till koldioxidutsläpp. Att bygga ett torn i laminerat trä i stället för stål eller betong kan bidra till flera tusen ton mindre koldioxidutsläpp, enligt Göteborgsbaserade Modvion.

Trämaterialets styrka blir en större fördel med ökad höjd. Utgår man dessutom från en modulär modell, vilket Modvion gör, kan transport och installation av högre torn med större effekt bli möjligt. Detta kan snabba på omställningen mot förnybara energikällor.

Under 2021 har vindkraftstillverkaren Vestas gått in som delägare i Modvion. Nästa år ska Göteborgsbolagets första fullstora vindkraftstorn i trä stå klart.

Modvion

Gör: Vindkraftstorn i trä, med en modulär konstruktion.
Grundare: Otto Lundman, David Olivegren och Joakim Örneblad.
Ort: Göteborg.
Startår: 2016.
Anställda: 21.
Nettoomsättning: 42 000 kronor (2020).
Riskkapital totalt: Över 50 miljoner kronor (bolaget vill inte uppge en exakt siffra).
Huvudägare: Grundarna, Vestas Ventures samt Chalmers Ventures.
År på 33-listan: 2021.

—————————-

Aqua Robur: Turbindrivet iot-system spårar vattenläckor

Aqua Robur har ett mission: Att hjälpa VA-bolag världen över att identifiera dyra läckor och andra avvikelser i åldrande ledningsnät.

Till sin hjälp har bolaget ett egenutvecklat iot-system fullpackat med sensorer som samlar in data om exempelvis temperatur, tryck och flöde. Det som gör tekniken speciell är att sensorerna delvis är självförsörjande av el tack vare en mikroturbin, samt att enheten är strömsnål nog att kunna hantera data från flera olika givare.

Under 2021 har bolagets kundbas växt stadigt i Sverige och utomlands, exempelvis i Italien. Även riskkapitalbolagen tror på Aqua Robur: Innan sommaren investerade bland annat Latour Future Solutions, Chalmers Ventures och Almi Invest ett mångmiljonbelopp i startupen.

Aqua Robur Technologies

Gör: Iot-teknik som övervakar vattenledningar.
Grundare: Niklas Wicén, Martin Holm, Erik Lagerström, Björn Kristiansen, Torbjörn Skånberg och Gunnar Fernström.
Ort: Göteborg.
Startår: 2015
Anställda: 13.
Nettoomsättning: 1,1 miljon kronor.
Riskkapital totalt: Cirka 44 miljoner kronor.
Huvudägare: Niklas Wicén, Martin Holm, Chalmers Ventures, Latour Future Solutions, Almi Invest.
År på 33-listan: 2020, 2021.

—————————-

Zeropoint Technologies: De dubblerar datorns arbetsminne

Genom smart komprimering går det att fördubbla kapaciteten och bandbredden i datorns arbetsminne. Tekniken har utvecklats av Chalmers-avknoppningen Zeropoint Technologies, och ger betydligt högre prestanda per watt.

Bolagets lösning ska licensieras till stora teknikbolag, och målsättningen är att skapa en ny industristandard för arbetsminne.

Zeropoint kommer troligen att sluta sitt första avtal för att leverera sin kompressionslösning till en kund före årsskiftet. Dessutom har de fått ett rejält kapitaltillskott från bland annat Industrifonden, pengar som ska användas för att nå ut till chiptillverkare världen över.

Zeropoint Technologies 

Gör: Hårdvara för att minska behovet av eller öka kapaciteten i datorns arbetsminne.
Grundare: Per Stenström och Angelos Arelakis.
Ort: Göteborg.
Startår: 2015.
Anställda: 15.
Nettoomsättning: 1,2 miljoner kronor (2020).
Riskkapital totalt: 65 miljoner kronor.
Huvudägare: Grundarna, Lindeblad Technology, Infotech i Väst, Chalmers Ventures och Qamcom Technology.
År på 33-listan: 2019, 2020 och 2021.