Evispot accelererar utvecklingen - Chalmers Ventures

Evispot accelererar utvecklingen

Chalmers Ventures investerar i nästa generations kreditbeslut. Startup-bolaget Evispot tar klivet in i det eftertraktade accelerator-programmet.

Evispot är teknikleverantören som hjälper kreditbolag att ta smartare beslut genom att utveckla beslutsalgortimer med hjälp av artificiel intelligence. Evispot ser investeringen från Chalmers Ventures som en brygga till att förbättra pågående kundprojekt som idag validerar deras teknik och som till slut skall skapa en konkretiserad produktstrategi.

”Evispot har på kort tid bevisat sig inom flera områden. Deras produkt sträcker sig över ett mycket intressant område då de arbetar inom både AI & Fintech” – Louise Brudö, Chalmers Ventures

För Evispot grundare Sebastian Larsson är accelerator-programmet ett värdefullt stöd i affärsutvecklingen: ”Våra kunder är viktigast och inspirerar oss mest, det är dem vi bygger produkten för och runt – och vi lär oss ständigt från deras verksamheter. Vi är bra på data och AI men det är i kundernas miljöer tekniken skall appliceras och för att skapa maximalt värde så måste vi förstå deras vardag på djupet.”

” Evispot är ett starkt, drivet och kunnigt team” – Louise Brudö, Chalmers Ventures

Tillgängligheten och processer för hur krediter hanteras har förändrats rejält i och med digitaliseringen. Kreditupplysning-systemen måste anpassas efter detta klimat. Evispot har sedan dag ett haft kundnära utvärderingsarbete för att påvisa potentialen med tekniken och för att kunna utvecklas vidare på bästa sätt. Den positiva responsen från marknaden har styrt riktningen.

”Kortsiktigt handlar det om att få ut produkten vi validerar i de nuvarande projekten. Långsiktigt handlar det om att transformera och omforma marknaden – skapa den nya standarden för hur och med vilka medel kreditbeslut tas.”, säger Sebastian Larsson. 

För mer information, kontakta:
Sebastian Larsson, VD Evispot
sebastian.larsson@evispot.ai
+46(0)702 332 335