Elypta vinnare i EUs Horizon 2020 utlysning – 24 mkr för att ta ett nytt cancer-test till marknaden - Chalmers Ventures

Elypta vinnare i EUs Horizon 2020 utlysning – 24 mkr för att ta ett nytt cancer-test till marknaden

Pressmeddelande från Elypta, 30 Januari 2019

En ny typ av blod- och urinprov – de första i sitt slag baserade på förändringar i metabolism och med bred potential inom cancer – ska nu testas på patienter

Elypta är en av vinnarna i EU-programmet Horizon 2020 SME instrument fas 2 och tilldelas ca 24 mkr (2,35 mEuro) för att i kliniska studier bevisa att bolagets teknikplattform möjliggör tidigare upptäckt av återkommande njurcancer och möjliggöra lansering i Europa och USA. Bland ca 2000 sökande var det endast 60 Europeiska bolag som erhöll finansiering samtidigt som Elypta och endast två från Sverige.

Cancer är en allt vanligare dödsorsak runt om i världen och metoder för tidig upptäckt av tumörer är ytterst angeläget för bättre resultat av cancerbehandlingar. Dagens metoder, såsom bilddiagnostik (datortomografi), är dock inte lämpliga för kostnadseffektiv och regelbunden övervakning av patienter. Elypta utvecklar nya metoder för att mäta en panel av metaboliter i blod och urin som funnits förändra sin sammansättning i cancerpatienter. Med hjälp av algoritmer tränade med maskininlärning kan ”signaturer” för en rad olika cancerformer upptäckas med mycket hög känslighet. Elypta fokuserar på att först utveckla ett test för att upptäcka återkommande njurcancer tidigare och på så sätt öka chanserna för dessa patienter att få en botande behandling. Det är denna utveckling som EU nu delfinansierar.

VD Karl Bergman kommenterar: ”Omkring 340 000 drabbas av njurcancer varje år och av de som kan opereras får ca 20% tillbaka cancern inom fem år. Förutsättningarna för en god behandling förbättras om man upptäcker en återkommande cancer tidigt och blod- eller urinprov är ideala för den tätare uppföljning av patienter som vi tror är nödvändig. Tyvärr saknas sådana verktyg i njurcancer. Vi är både stolta och glada över förtroendet som visas för vårt projekt och kan nu starta vår kliniska studie AuroraX inom njurcancer. Målet är att pröva vår plattform i många fler cancerformer närmsta åren.”

”Med finansieringen kan vi nu också börja stärka vårt team ytterligare och ta nästa steg i bolagets utveckling. Vi räknar också med att ta in ytterligare finansiering under året för att ta vara på möjligheterna vi ser.”

För ytterligare information kontakta:

Karl Bergman, VD: karl.bergman@elypta.com Tel: +46 73 262 53 33

Om Elypta

Elypta är ett svenskt företag inom molekylärdiagnostik med målet att minska dödligheten inom cancer genom tidigare upptäckt och tätare uppföljning. Den metabolismbaserade liquid biopsy plattform som är under utveckling mäter en panel av biomarkörer och nyttjar maskininlärning identifiering av specifika signaturer för olika cancerformer. Elypta har ett brett utvecklingsprogram och det första testet som förväntas nå marknade syftar till att möjliggöra tidig upptäckt av återfall hos patienter med njurscellscancer.

Om Horizon 2020 – SME instrument

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Små och medelstora företag kan söka bidrag inom SME-instrumentet, som är ett sätt att stödja företagens projekt inom forskning, utveckling och innovation, där ett enskilt SME kan söka pengar. SME-instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag, för att kunna främja tillväxt inom alla sektorer. Programmet omfattar även åtgärder som ger indirekt stöd till företag för att stärka deras innovationsförmåga.


Elypta är ett portföljbolag till Chalmers Ventures AB